Glöd

Skrivet den 14 november av Bilkåristen

Att känna en glöd finns i många  känslor, det  kan var att man  är  positiv, kär  eller  laddad, men att  känna  en  glöd  i en brand i en skogsbrand är något som kan  sänka  ens  positiva tänk. Regnet kan ses som något negativt hos många människor som rent kan döda människors liv, men regnet i en brandmans ögon är en gudagåva. I en förälskelse så kan regnet skapa så mycket mer kärlek i form av en myskväll och öka romantiken. Regn kan rädda liv, egendom och träd. Att känna rök kan vara en religiös upplevelse, ett tecken på att fara kan vara nära. Då kan decennier av hårt arbete, omsorg inom kort vara borta. Rök kan också vara ett tecken att det som man grillar snart  är klart.

Det som jag har märkt under min tid på denna jord är att alla människor är unika på sitt sätt att leva. Men jag har märkt att de som vill hjälpa till har ett gemensamt mål att gå mot. Att klara av vilken uppgift man än har. Att man vill hjälpa till, och att man är beredd att jobba hårt för att vi ska kunna nå målet.

Så känner jag för arbetet inom bilkåren, så vill jag leva och så vill jag uppleva kärlek.

Johan Fjellström, Piteå Bilkår

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren