Gå på kurs!

Skrivet den 17 november av Bilkåristen

bannerutbildningskatalog
För många är Bilkårsengagemanget synonymt med att gå på kurs. Tusentals medlemmar har genom årens lopp gått någon av Bilkårens kurser för att bli i första hand fordonsförare någonstans i Försvarsmakten eller i den civila krisberedskapen. Bilkårens uppdrag från försvaret och andra myndigheter har varierat genom åren och idag är våra största ”uppdragsgivare” Hemvärnet på den gröna sidan och Svenska kraftnät, Trafikverket och Länsstyrelser på den civila sidan.

De flesta som varit på Bilkårskurs kan vittna om att det betytt mycket på en massa plan. Ny kunskap. Vänner för livet. Upplevelser. Stärkt självkänsla. En känsla av att både kunna och att vara behövd. För många har den där första bilkårskursen blivit inledningen på ett långt bilkårsengagemang. Allt det där stämmer för mig. Min grundkurs på buss för mer än tjugo år sedan har påverkat mitt liv på ett sätt som jag är väldigt glad för.

Idag har vi släppt vårt kursprogram för den militära sidan för 2015. Den civila sidan kommer också inom kort. På http://www.bilkaren.se/Utbildning/Utbildningskatalog2015.aspx hittar du hela kurskatalogen.

Kanske står du i ett läge där du är på väg in i en befattning och ska göra din utbildningsplan eller kanske har du gjort nån kurs och det är dags att göra vinterutbildning? Hursomhelst, det är dags att kolla in, kryssa i almanackan, börja förbereda sig och, framförallt, ta kontakt med din kår och anmäl dig!

Välkommen på Bilkårskurs 2015!

Eva Blomqvist
Bilkårens kanslichef

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren