Frukostmöte hos försvarsministern

Skrivet den 31 mars av Bilkåristen

Peter Hultqvist
Idag var de frivilliga försvarsorganisationerna inbjudna till frukostmöte med försvarsminister Peter Hultqvist.
Efter frukosten inledde ministern mötet med att ge en lägesbild över det allvarliga försvarspolitiska läget Sverige befinner sig i. Han beskrev även vilka fokusfrågor departementet arbetar med just nu och den kommande inriktningspropositionen.
Det bottenplatta som diskuterades livligt under rikskonferensen i Sälen är fortfarande grunden för arbetet i Försvarsmakten. I bottenplattan räknas bl.a. utrustning, utbildning och övning in. När det gäller utrustning/materiel lyfter ministern särskilt fram förmågan att bedriva ubåtsjakt, JAS samt fordon i övrigt.
Andra fokusområden som ministern lyfter fram är försvaret av Gotland, förstärkt beväpning till Hemvärnet och ökad cyberförmåga.

När det gäller inriktningspropositionen lyfts begreppet totalförsvar. Sverige ska ha en nationell förmåga genom ett starkt totalförsvar. Det civila försvaret måste byggas och civil-militär samverkan blir en viktig komponent i totalförsvaret.
I propositionen kommer det, enligt ministern, att ges in riktning för användandet av frivilliga försvarsorganisationer. Men inga detaljer kommer givetvis att finnas med. Det är en inriktning.

Det som ministern redan nu ser som viktiga uppgifter frör de frivilliga försvarsorganisationerna är totalförsvarsinformation, personalförsörjning till Försvarsmakten, vår roll inom krisberedskapen och ungdomsverksamhet.
Ministern är tydlig med att alla myndigheter och organisationer, som verkar inom krisberedskapen, ska kunna nyttja kompetensen inom frivilliga försvarsorganisationer. Detta gäller såväl statliga myndigheter som länsstyrelser, landsting och kommuner.

Malin Dreifaldt

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren