Frukostmöte hos försvarsministern

Skrivet den 31 mars av Bilkåristen

Peter Hultqvist
Idag var de frivilliga försvarsorganisationerna inbjudna till frukostmöte med försvarsminister Peter Hultqvist.
Efter frukosten inledde ministern mötet med att ge en lägesbild över det allvarliga försvarspolitiska läget Sverige befinner sig i. Han beskrev även vilka fokusfrågor departementet arbetar med just nu och den kommande inriktningspropositionen.
Det bottenplatta som diskuterades livligt under rikskonferensen i Sälen är fortfarande grunden för arbetet i Försvarsmakten. I bottenplattan räknas bl.a. utrustning, utbildning och övning in. När det gäller utrustning/materiel lyfter ministern särskilt fram förmågan att bedriva ubåtsjakt, JAS samt fordon i övrigt.
Andra fokusområden som ministern lyfter fram är försvaret av Gotland, förstärkt beväpning till Hemvärnet och ökad cyberförmåga.

När det gäller inriktningspropositionen lyfts begreppet totalförsvar. Sverige ska ha en nationell förmåga genom ett starkt totalförsvar. Det civila försvaret måste byggas och civil-militär samverkan blir en viktig komponent i totalförsvaret.
I propositionen kommer det, enligt ministern, att ges in riktning för användandet av frivilliga försvarsorganisationer. Men inga detaljer kommer givetvis att finnas med. Det är en inriktning.

Det som ministern redan nu ser som viktiga uppgifter frör de frivilliga försvarsorganisationerna är totalförsvarsinformation, personalförsörjning till Försvarsmakten, vår roll inom krisberedskapen och ungdomsverksamhet.
Ministern är tydlig med att alla myndigheter och organisationer, som verkar inom krisberedskapen, ska kunna nyttja kompetensen inom frivilliga försvarsorganisationer. Detta gäller såväl statliga myndigheter som länsstyrelser, landsting och kommuner.

Malin Dreifaldt

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren