Från bandvagnshorisonten

Skrivet den 25 september av Bilkåristen

Tisdagen den 26 augusti rycker vi in, ett gäng med blandade erfarenheter, vissa med VPL (värnpliktsbakgrund) andra med GU-F (grundläggande soldatutbildning för frivilliga). Vi blir introducerade för vagnen och vi börjar med lättare genomgångar som sedan stegvis höjs. Under början av kursen är även tre stycken blivande instruktörer med och utbildar oss. Dessa gjorde en riktigt bra prestation, vi önskar dessa lycka till i deras fortsatta studier.
IMG_0480[1]
Vi går dagligen igenom konstruktion och funktion gällande Bv206 och varvar denna teori med praktiska moment så som särskild tillsyn (detta är när man går igenom system för system för att kontrollera att dessa är hela och fungerande). Samtidigt som vi börjar att framföra vagnarna. Körning på körgården innefattar moment både framåt och backandes några exempel är serpentinkörning, sidoförflyttning, S-kurvor, garage körning, körning med ledare (andre föraren leder föraren med tecken) och körning med varnare (andreföraren varnar föraren för faror). En väldigt rolig plats eftersom man ökar farten och svårigheten eftersom.
Förbi körningar har övats efter väg både framåt och backandes både i dagsljus och nattens mörker. Ett roligt moment med fart.
IMG_0498[1]
Området där vi framför vagnarna är Härnösand och Hernö. På detta landområde finns ett militärt övningsområde tillhörande UG23 (Utbildningsgrupp 23, Västernorrlandsgruppen). Detta varierande terrängområde är viktigt för att kunna lära sig behärska vagnen i olika miljöer. Körning i sankmark, kuperad terräng, tätskog, bergsbestigning är bara några typer man stöter på under utbildningen.
IMG_0497[1]
Man genomför även ADR utbildningen (SäkI Tp farligt gods). Det är en utbildning som genomförs för att få transportera farligt gods på väg och i terräng. Utbildningen omfattar kunskap om hur man beräknar vad man får köra, hur mycket, vilka ämnen man får samtransportera och hur man skriver godsdeklarationer för detta mm. Denna del var en tung del, men när vi alla hade erhållit kunskapen så kändes det som ett stort steg framåt.

Kursens upplägg har varit bra, den har stegvis byggts på så man får ett flyt i utbildningen. Vi har hela tiden kunnat ha en dialog med instruktörerna vilka i sin tur har varit väldigt hjälpsamma och delat med sig av sina professionella kunskaper vid alla tillfällen. Den fördjupade körningen som nyligen tillkommit är ett krav att alla nyutexaminerande fordonsförare inom FM skall genomgått. Det var ett riktigt spännande och givande inslag i kursen. Innehållet i denna var till viss del lik grundkursen fast man gjorde momenten svårare och la till moment såsom mörkerkörning med avskärmad belysning och släckt belysning. Orientering under dag och natt genomgicks och under natten var det betydligt svårare.

Momentet med stridsbogsering och stridsbärgning var ett uppskattat moment med fart samtidigt som säkerhetstänket måste bibehållas. Det simulerades olika typer av orsaker till bärgning t.ex. att vagnen bara satt fast och behövde dras loss, eller att vagnen fått skador som gjorde att den behövdes dras till ett bakre läge bort från fienden. Så småningom så kommer alla fram till vårddagarna. Vården av bandvagnarna var en tidskrävande uppgift men av yttersta vikt för att vagnarna alltid skall vara redo att kunna användas och för att erhålla trafiksäkerheten. Vården innefattar allt från tvättning, tankning, kontroll av funktioner, åtgärder av mindre fel och felrapportering som leder till åtgärder av utbildad service personal.

Måndagen den 15:e september blev vi inbjudna till en hemlig resa som visade sig vara ett besök utav Hemsö fästning. Dagen började med en lunch och sedan en guidad visning av fästningen som var ett riktigt uppskattat besöksmål innehållande en spännande historia om en av Sveriges dåtida militäranläggningar.
Under kursens gång har den präglats av olika citat. Instruktören Palmqvist gjorde tecken för uppställning på linje. Bandvagnsföraren frågar andreföraren om vad instruktören menar. Andreföraren säger att det är uppställning på linjen. Då svarar föraren ”Vilken jävla linje”.

Citatet ”jag är ju i vägen för mig själv” myntades av Wilkås under ett moment.
Instruktören Järlestrand gjorde tecken för helomvändning fordonsvis, Förare Blomqvist funderar på om hon får köra på fel sida vägen och får som svar ”Men Barbro det är ju krig!” Instruktören Järlestrand myntade även uttrycken ”situationsanpassa” och ”det man behöver när man behöver det” dessa kommer alltid att följa med i vårt utövande som förare av Bv206 och även i det civila livet. Kursen har bestått av en grupp elever, instruktörer, kurschef, adjutant och stöd av Västernorrlandsgruppen. Vi har alla hållit ihop, kämpat tillsammans, nått vårt mål och vi ser nu fram emot vinterkursen som går av stapeln i februari 2015.
Ett stort tack till alla som gjorde denna kurs möjlig.
Kurschef: Charlotta Dahlberg.
Adjutant: Kerstin Karlsson.
Instruktörerna: Gun Persson, Jenny Almgren, Marcus Palmqvist, Stefan Järlestrand.
Västernorrlandsgruppen: Amos Hedberg, Tomas, Hans Svedin.
Blivande instruktörerna: Ulf, Nicklas och Mikael och deras utbildare: Inger och Eva.
Eleverna: Mattias Iveberg, Stefan Westin, Jörgen Aldrin, Josefin Engvall, Anders Wilkås, Barbro Blomqvist, Linda Selggren, Peter Berglund.

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren