Från bandvagnshorisonten

Skrivet den 25 september av Bilkåristen

Tisdagen den 26 augusti rycker vi in, ett gäng med blandade erfarenheter, vissa med VPL (värnpliktsbakgrund) andra med GU-F (grundläggande soldatutbildning för frivilliga). Vi blir introducerade för vagnen och vi börjar med lättare genomgångar som sedan stegvis höjs. Under början av kursen är även tre stycken blivande instruktörer med och utbildar oss. Dessa gjorde en riktigt bra prestation, vi önskar dessa lycka till i deras fortsatta studier.
IMG_0480[1]
Vi går dagligen igenom konstruktion och funktion gällande Bv206 och varvar denna teori med praktiska moment så som särskild tillsyn (detta är när man går igenom system för system för att kontrollera att dessa är hela och fungerande). Samtidigt som vi börjar att framföra vagnarna. Körning på körgården innefattar moment både framåt och backandes några exempel är serpentinkörning, sidoförflyttning, S-kurvor, garage körning, körning med ledare (andre föraren leder föraren med tecken) och körning med varnare (andreföraren varnar föraren för faror). En väldigt rolig plats eftersom man ökar farten och svårigheten eftersom.
Förbi körningar har övats efter väg både framåt och backandes både i dagsljus och nattens mörker. Ett roligt moment med fart.
IMG_0498[1]
Området där vi framför vagnarna är Härnösand och Hernö. På detta landområde finns ett militärt övningsområde tillhörande UG23 (Utbildningsgrupp 23, Västernorrlandsgruppen). Detta varierande terrängområde är viktigt för att kunna lära sig behärska vagnen i olika miljöer. Körning i sankmark, kuperad terräng, tätskog, bergsbestigning är bara några typer man stöter på under utbildningen.
IMG_0497[1]
Man genomför även ADR utbildningen (SäkI Tp farligt gods). Det är en utbildning som genomförs för att få transportera farligt gods på väg och i terräng. Utbildningen omfattar kunskap om hur man beräknar vad man får köra, hur mycket, vilka ämnen man får samtransportera och hur man skriver godsdeklarationer för detta mm. Denna del var en tung del, men när vi alla hade erhållit kunskapen så kändes det som ett stort steg framåt.

Kursens upplägg har varit bra, den har stegvis byggts på så man får ett flyt i utbildningen. Vi har hela tiden kunnat ha en dialog med instruktörerna vilka i sin tur har varit väldigt hjälpsamma och delat med sig av sina professionella kunskaper vid alla tillfällen. Den fördjupade körningen som nyligen tillkommit är ett krav att alla nyutexaminerande fordonsförare inom FM skall genomgått. Det var ett riktigt spännande och givande inslag i kursen. Innehållet i denna var till viss del lik grundkursen fast man gjorde momenten svårare och la till moment såsom mörkerkörning med avskärmad belysning och släckt belysning. Orientering under dag och natt genomgicks och under natten var det betydligt svårare.

Momentet med stridsbogsering och stridsbärgning var ett uppskattat moment med fart samtidigt som säkerhetstänket måste bibehållas. Det simulerades olika typer av orsaker till bärgning t.ex. att vagnen bara satt fast och behövde dras loss, eller att vagnen fått skador som gjorde att den behövdes dras till ett bakre läge bort från fienden. Så småningom så kommer alla fram till vårddagarna. Vården av bandvagnarna var en tidskrävande uppgift men av yttersta vikt för att vagnarna alltid skall vara redo att kunna användas och för att erhålla trafiksäkerheten. Vården innefattar allt från tvättning, tankning, kontroll av funktioner, åtgärder av mindre fel och felrapportering som leder till åtgärder av utbildad service personal.

Måndagen den 15:e september blev vi inbjudna till en hemlig resa som visade sig vara ett besök utav Hemsö fästning. Dagen började med en lunch och sedan en guidad visning av fästningen som var ett riktigt uppskattat besöksmål innehållande en spännande historia om en av Sveriges dåtida militäranläggningar.
Under kursens gång har den präglats av olika citat. Instruktören Palmqvist gjorde tecken för uppställning på linje. Bandvagnsföraren frågar andreföraren om vad instruktören menar. Andreföraren säger att det är uppställning på linjen. Då svarar föraren ”Vilken jävla linje”.

Citatet ”jag är ju i vägen för mig själv” myntades av Wilkås under ett moment.
Instruktören Järlestrand gjorde tecken för helomvändning fordonsvis, Förare Blomqvist funderar på om hon får köra på fel sida vägen och får som svar ”Men Barbro det är ju krig!” Instruktören Järlestrand myntade även uttrycken ”situationsanpassa” och ”det man behöver när man behöver det” dessa kommer alltid att följa med i vårt utövande som förare av Bv206 och även i det civila livet. Kursen har bestått av en grupp elever, instruktörer, kurschef, adjutant och stöd av Västernorrlandsgruppen. Vi har alla hållit ihop, kämpat tillsammans, nått vårt mål och vi ser nu fram emot vinterkursen som går av stapeln i februari 2015.
Ett stort tack till alla som gjorde denna kurs möjlig.
Kurschef: Charlotta Dahlberg.
Adjutant: Kerstin Karlsson.
Instruktörerna: Gun Persson, Jenny Almgren, Marcus Palmqvist, Stefan Järlestrand.
Västernorrlandsgruppen: Amos Hedberg, Tomas, Hans Svedin.
Blivande instruktörerna: Ulf, Nicklas och Mikael och deras utbildare: Inger och Eva.
Eleverna: Mattias Iveberg, Stefan Westin, Jörgen Aldrin, Josefin Engvall, Anders Wilkås, Barbro Blomqvist, Linda Selggren, Peter Berglund.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren