Framtiden för det svensk-finska försvarspolitiska samarbetet

Skrivet den 17 februari av Bilkåristen

FullSizeRender
Folk och Försvar arrangerade den 17 februari ett seminarium kring det svensk-finska samarbetet inom försvarspolitiken.
Finlands försvarsminister, Carl Haglund, inledde kvällen med att redogöra för det samarbete som redan finns men som i framtiden ska utvecklas ytterligare.

Förslag på kort- och långsiktiga åtgärder för att öka samarbetet mellan de båda länderna har tagits fram av ländernas försvarsmakter. En rapport har levererats till båda ländernas regeringar.
Övningsverksamhet inom samtliga vapengrenar föreslås. Mängden förslag på åtgärder är många.
Prioriteringar bland de föreslagna åtgärderna krävs därför.

Försvarsministrarna Carl Haglund och Peter Hultqvist Sedan 2010 har man studerat möjligheten till ökat samarbete.
Det vore konstigt om vi inte ökade samarbetet, menade Peter Hultqvist.
Båda länderna har en defensiv agenda. ”Vi har inga andra ambitioner än att leva i fred och att våra grannländer få leva ifred”, sa Peter Hultqvist.
Logistik, säker kommunikation, materielanskaffning, personalutbyte, flygvapnet, armén och marinen är särskilda fokusområden för samarbetet. Säker kommunikation och personalutbyte mellan länderna är prioriterat, enligt Hultqvist.
Ministrarna var tydliga med att detta kommer att kräva lagändringar.

Carl Haglund fortsatte med att prata om försvarsallianser. ”Att båda länderna är alliansfria behöver inte betyda att vi står ensamma.”
De båda ministrarna var mycket eniga om att det arbetet som gjorts ger dem framtidstro.

Svenske försvarsministern var tydlig med att det handlar om ett operativt bilateralt samarbete – inte en försvarsallians.
Syftet är att samarbetet ska omfatta operativ planering. ”Det skapar en handlingsfrihet för de båda länderna”, sa Hultqvist.
Målsättning är att stärka säkerheten för de båda länderna.

Samarbetet ger inga ekonomiska besparingar på kort sikt men ger ökad effekt.
De ekonomiska investeringar som samarbetet kräver är relativt små, enligt ministrarna.

Vi måste bygga tillbaka det civila försvaret – som stöd för det militära försvaret, enligt Svenske försvarsministern. Rapporten beskriver ett samarbete för att kunna hantera både civila och militära kriser.

Tack Folk och Försvar för ett, som vanligt, mycket intressant seminarium!

Malin Dreifaldt, Riksbilkårchef

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren