Framtiden för det svensk-finska försvarspolitiska samarbetet

Skrivet den 17 februari av Bilkåristen

FullSizeRender
Folk och Försvar arrangerade den 17 februari ett seminarium kring det svensk-finska samarbetet inom försvarspolitiken.
Finlands försvarsminister, Carl Haglund, inledde kvällen med att redogöra för det samarbete som redan finns men som i framtiden ska utvecklas ytterligare.

Förslag på kort- och långsiktiga åtgärder för att öka samarbetet mellan de båda länderna har tagits fram av ländernas försvarsmakter. En rapport har levererats till båda ländernas regeringar.
Övningsverksamhet inom samtliga vapengrenar föreslås. Mängden förslag på åtgärder är många.
Prioriteringar bland de föreslagna åtgärderna krävs därför.

Försvarsministrarna Carl Haglund och Peter Hultqvist Sedan 2010 har man studerat möjligheten till ökat samarbete.
Det vore konstigt om vi inte ökade samarbetet, menade Peter Hultqvist.
Båda länderna har en defensiv agenda. ”Vi har inga andra ambitioner än att leva i fred och att våra grannländer få leva ifred”, sa Peter Hultqvist.
Logistik, säker kommunikation, materielanskaffning, personalutbyte, flygvapnet, armén och marinen är särskilda fokusområden för samarbetet. Säker kommunikation och personalutbyte mellan länderna är prioriterat, enligt Hultqvist.
Ministrarna var tydliga med att detta kommer att kräva lagändringar.

Carl Haglund fortsatte med att prata om försvarsallianser. ”Att båda länderna är alliansfria behöver inte betyda att vi står ensamma.”
De båda ministrarna var mycket eniga om att det arbetet som gjorts ger dem framtidstro.

Svenske försvarsministern var tydlig med att det handlar om ett operativt bilateralt samarbete – inte en försvarsallians.
Syftet är att samarbetet ska omfatta operativ planering. ”Det skapar en handlingsfrihet för de båda länderna”, sa Hultqvist.
Målsättning är att stärka säkerheten för de båda länderna.

Samarbetet ger inga ekonomiska besparingar på kort sikt men ger ökad effekt.
De ekonomiska investeringar som samarbetet kräver är relativt små, enligt ministrarna.

Vi måste bygga tillbaka det civila försvaret – som stöd för det militära försvaret, enligt Svenske försvarsministern. Rapporten beskriver ett samarbete för att kunna hantera både civila och militära kriser.

Tack Folk och Försvar för ett, som vanligt, mycket intressant seminarium!

Malin Dreifaldt, Riksbilkårchef

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren