Första steget mot att bli kursadjutant

Skrivet den 11 mars av Bilkåristen

Den gångna helgen har fem bilkårister ägnat åt att tränga in i styrdokument, checklistor och kursplanering för kurser i Bilkåren. De fem har tagit det första steget mot att bli kursadjutanter för våra militära kurser, en väldigt viktig roll för vår verksamhet.

Det blev en del ”korvstoppning” men också diskussioner om hur man ska hantera olika situationer som kan uppkomma på en kursplats. Det krävs faktiskt rätt mycket både i planerings- och genomförandefasen av en kurs för att det ska fungera och bli bra. Och det är rätt mycket styrdokument och regelverk man behöver ha koll på och förhålla sig till. Men detta gäng räds inte detta!

Nästa steg mot att bli färdig kursadjutant är att göra praktik på en kursplats. De flesta har siktet inställt på att göra den senare under året och vem vet, kanske är det du som ska gå på kurs i år som får möta dem ute på en kursplats.

Hela gänget samlat, Pernilla, Sussie, Helene, Micke och Kerstin.

Alla hade förstås egna erfarenheter från att vara på kurs och har en klar bild över att instruktörer och adjutanter spelar stor roll för den positiva upplevelsen att vara på kurs. Inte sällan är det just första kursen som man minns mest och som kan komma att betyda mycket för ens fortsatta engagemang i Bilkåren. Nu vill detta gäng vara med och ge en ny generation bilkårister samma positiva upplevelser.

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren