Första steget mot att bli kursadjutant

Skrivet den 11 mars av Bilkåristen

Den gångna helgen har fem bilkårister ägnat åt att tränga in i styrdokument, checklistor och kursplanering för kurser i Bilkåren. De fem har tagit det första steget mot att bli kursadjutanter för våra militära kurser, en väldigt viktig roll för vår verksamhet.

Det blev en del ”korvstoppning” men också diskussioner om hur man ska hantera olika situationer som kan uppkomma på en kursplats. Det krävs faktiskt rätt mycket både i planerings- och genomförandefasen av en kurs för att det ska fungera och bli bra. Och det är rätt mycket styrdokument och regelverk man behöver ha koll på och förhålla sig till. Men detta gäng räds inte detta!

Nästa steg mot att bli färdig kursadjutant är att göra praktik på en kursplats. De flesta har siktet inställt på att göra den senare under året och vem vet, kanske är det du som ska gå på kurs i år som får möta dem ute på en kursplats.

Hela gänget samlat, Pernilla, Sussie, Helene, Micke och Kerstin.

Alla hade förstås egna erfarenheter från att vara på kurs och har en klar bild över att instruktörer och adjutanter spelar stor roll för den positiva upplevelsen att vara på kurs. Inte sällan är det just första kursen som man minns mest och som kan komma att betyda mycket för ens fortsatta engagemang i Bilkåren. Nu vill detta gäng vara med och ge en ny generation bilkårister samma positiva upplevelser.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren