Fordonsinstruktörsutbildning i Bilkårens regi igång!

Skrivet den 16 juni av Bilkåristen

Vägen hit har inte varit spikrak, men nu är vi äntligen igång med fordonsinstruktörsutbildning i Bilkårens regi igen. Det har gått mer än femton år sedan vi senast drev utbildningen i egen regi och under de åren har vi istället haft platser på Försvarsmaktens egen utbildning. Det är exakt samma kursinnehåll, men upplägget att den genomförs för i första hand anställda gör att den blir lång och elever från Bilkåren har upplevt att tiden inte nyttjas effektivt eftersom den bara pågår på vardagar.

-Redan för sju år sen tog vi fram ett underlag till dåvarande centralstyrelse där vi pekade ut instruktörsförsörjning till våra kurser som den strategiskt viktigaste framtidsfrågan för Bilkåren, berättar Eva Blomqvist, generalsekreterare i Bilkåren. Det har sedan tagit ett tag att skapa utrymmet och resurserna för att på allvar jobba med den, och för tre år sedan fick vi öronmärkta projektmedel från Försvarsmakten för att göra ett utvecklingsarbete runt instruktörsförsörjning. Projektet har varit tvådelat, dels att få fler att påbörja och fullfölja en instruktörsutbildning, dels att skapa en fordonsinstruktörsutbildning utifrån frivilligas förutsättningar.

Helen Lodenfors har varit projektledare under hela resan och är nu kurschef när den första utbildningsomgången startat. ”Vi har sett ett markant ökat intresse att börja en instruktörsutbildning under dessa år, vilket är fantastiskt kul. Sen kom coronan och satte en del käppar i hjulet och vi har fått flytta fram kursstarten två gånger och det var på vippen nu med. Men tack vare stora insatser från flera så kunde kursen starta, men på en ny kursplats, i Söderhamn.

Det är fem otroligt taggade elever på kursen som nu genomför det första av fyra steg. En av dem är Fredrik Fredriksson från Stockholms Bilkår som beskriver det som roligt och utvecklande med grymt bra instruktörer.

-Vår utbildning är uppdelad på fyra block, vilket gör att varje kursdel bara är ca två veckor. Det gör att det passar frivilliga bättre, för det är lättare att få ledigt från sitt civila jobb. Vi jobbar också kvällar och helger så att tidsuttaget blir större och utbildningstiden upplevs kortare. Ytterligare en pusselbit är att vissa delar görs som distansstudier på hemmaplan inför och mellan blocken. Efter de tre första blocken blir man interimistiskt förordnad och får utbilda innan man går den fjärde och sista delen för att få behörighet att bli förarprövare, avslutar en nöjd och glad kurschef.

Vill du veta mer om hur du kan utbilda dig till instruktör i Bilkåren? Ta en titt på www.bilkaren.se/bli-instruktor

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren