Folk och försvars rikskonferens i Sälen

Skrivet den 13 januari av Bilkåristen

image
En mycket intensiv, spännande och givande rikskonferens är över för den här gången. Under tre dygn har jag träffat politiker ur försvarsutskottet och utrikesutskottet, Försvarsmaktsledningen, ledningen för MSB, representanter från företag och organisationer och kollegor ur övriga frivilliga försvarsorganisationer. Kanske har du följt konferensen på tv eller på webben?
Under första dagen låg fokus på säkerhetspolitiken. Tanken var att Stefan Löven skulle ha inledningstalat. Men på grund av de tragiska händelserna i Paris var han tvungen att åka till Frankrike. Talare var bl.a. Margot Wallström, Annie Lööf och Karin Enström. Det stora diskussionsämnet under dagen var ett eventuellt framtida NATO-medlemsskap.
Många av dagens talare uttryckte förfäran över de många tragiska händelser som inträffat runt om i världen de senaste dagarna. Och alla var överens om att den säkerhetspolitiska kartan ritas om.
Mellan passen fanns goda chanser att samverka. Jag fick bl.a. möjlighet att prata med Anders Silwer om Bilkåren – så klart. Under kvällen fick jag möjlighet att prata med Carl Berqvist (Wiseman). Om du inte redan följer Wisemans wisdom på sociala medier så rekommenderar jag att du börjar med det. Ett ypperligt sätt att följa med i den försvarspolitiska debatten!

Under dag två var temat Försvarspolitiska realiteter. Försvarsministern inledde med ett tal om vikten av att arbeta fram en grundläggande förmåga inom Försvarsmakten. Han var mycket tydlig med att det är befolkningen som är Försvarsmaktens uppdragsgivare. Han uttryckte också att han har en positiv syn på frivilliga försvarsorganisationer!
Även ÖB uttryckte att friv org är viktiga för att höja vår försvarsförmåga.
Helena Lindberg, generaldirektör på MSB pratade om vikten av att åter strukturera ett civilt försvar. Även Helena lyfte fram friv org och de kompetenser som vi bidrar med.
Dagens pass avslutades med rymdtema. Min förra chef, fd landshövdingen Ingemar Skögö, berättade om rymdutredningen som han driver.
Under dagen hade FOS (frivilligorganisationernas samarbetskommitté) ett kort möte. Peter Lagerblad, ordförande i FOS, deltog i ett debattsamtal där han framhöll vikten av folkförankring. Som tradition bjuder FOS in flera av deltagarna på mingel under andra kvällen.

Under sista dagen behandlades mer civila frågor. Krishantering och psykologiskt försvar var saker som lyftes fram.
Extra roligt tyckte jag naturligtvis att det var att Lars-Göran Uddholm talade. Bl.a. sa han, som svar på påståendet att frivilliga är jobbiga att ha att göra med; ”Visst är frivilliga jobbiga. De vill bara jobba och jobba!”
Två paneler fick diskutera kring hur de skulle hantera ett scenario med vinterstorm, stora snömängder och elbortfall. Transporter lyftes fram som en viktig fråga som måste lösas.
Chefen MUST, chefen Säpo och Generaldirektören FRA berättade om vilka nya hot de ser mot Sverige.

Snart är det dags att åka hem. Och jag konstaterar att Generaldirektören MSB, ÖB och försvarsministern nämner frivilliga försvarsorganisationer på ett positivt. Transporter och logistik ses som en viktig fråga som är avgörande för hur vi kan hantera en störning!

Malin Dreifaldt, riksbilkårchef

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren