Folk och försvars rikskonferens i Sälen

Skrivet den 13 januari av Bilkåristen

image
En mycket intensiv, spännande och givande rikskonferens är över för den här gången. Under tre dygn har jag träffat politiker ur försvarsutskottet och utrikesutskottet, Försvarsmaktsledningen, ledningen för MSB, representanter från företag och organisationer och kollegor ur övriga frivilliga försvarsorganisationer. Kanske har du följt konferensen på tv eller på webben?
Under första dagen låg fokus på säkerhetspolitiken. Tanken var att Stefan Löven skulle ha inledningstalat. Men på grund av de tragiska händelserna i Paris var han tvungen att åka till Frankrike. Talare var bl.a. Margot Wallström, Annie Lööf och Karin Enström. Det stora diskussionsämnet under dagen var ett eventuellt framtida NATO-medlemsskap.
Många av dagens talare uttryckte förfäran över de många tragiska händelser som inträffat runt om i världen de senaste dagarna. Och alla var överens om att den säkerhetspolitiska kartan ritas om.
Mellan passen fanns goda chanser att samverka. Jag fick bl.a. möjlighet att prata med Anders Silwer om Bilkåren – så klart. Under kvällen fick jag möjlighet att prata med Carl Berqvist (Wiseman). Om du inte redan följer Wisemans wisdom på sociala medier så rekommenderar jag att du börjar med det. Ett ypperligt sätt att följa med i den försvarspolitiska debatten!

Under dag två var temat Försvarspolitiska realiteter. Försvarsministern inledde med ett tal om vikten av att arbeta fram en grundläggande förmåga inom Försvarsmakten. Han var mycket tydlig med att det är befolkningen som är Försvarsmaktens uppdragsgivare. Han uttryckte också att han har en positiv syn på frivilliga försvarsorganisationer!
Även ÖB uttryckte att friv org är viktiga för att höja vår försvarsförmåga.
Helena Lindberg, generaldirektör på MSB pratade om vikten av att åter strukturera ett civilt försvar. Även Helena lyfte fram friv org och de kompetenser som vi bidrar med.
Dagens pass avslutades med rymdtema. Min förra chef, fd landshövdingen Ingemar Skögö, berättade om rymdutredningen som han driver.
Under dagen hade FOS (frivilligorganisationernas samarbetskommitté) ett kort möte. Peter Lagerblad, ordförande i FOS, deltog i ett debattsamtal där han framhöll vikten av folkförankring. Som tradition bjuder FOS in flera av deltagarna på mingel under andra kvällen.

Under sista dagen behandlades mer civila frågor. Krishantering och psykologiskt försvar var saker som lyftes fram.
Extra roligt tyckte jag naturligtvis att det var att Lars-Göran Uddholm talade. Bl.a. sa han, som svar på påståendet att frivilliga är jobbiga att ha att göra med; ”Visst är frivilliga jobbiga. De vill bara jobba och jobba!”
Två paneler fick diskutera kring hur de skulle hantera ett scenario med vinterstorm, stora snömängder och elbortfall. Transporter lyftes fram som en viktig fråga som måste lösas.
Chefen MUST, chefen Säpo och Generaldirektören FRA berättade om vilka nya hot de ser mot Sverige.

Snart är det dags att åka hem. Och jag konstaterar att Generaldirektören MSB, ÖB och försvarsministern nämner frivilliga försvarsorganisationer på ett positivt. Transporter och logistik ses som en viktig fråga som är avgörande för hur vi kan hantera en störning!

Malin Dreifaldt, riksbilkårchef

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren