Folk och Försvars konferens i Sälen

Skrivet den 12 januari av Bilkåristen

imageimage

I januari varje år träffas ca 350 personer i Sälen för att diskutera försvars- och säkerhetsfrågor under tre dagar. Deltagarna representerar politiska partier, frivilliga försvarsorganisationer, media, grannländer, fackförbund, statliga myndigheter m.fl. Förra årets stora fråga var ett eventuellt NATO-medlemsskap för Sverige. Frågan hängde kvar även i år och allianspartierna driver på frågan om att titta på ett medlemsskap. En annan fråga som diskuterades mycket var värnplikten och formen för framtida personalförsörjning. Här berättar jag om några valda delar från konferensen.

Utrikesminister Margot Wallström inledde konferensen med att berätta om hur Sverige bidrar till en säkrare värld. Hon berättade om FM:s insatser internationellt och om Sveriges arbetet FN. De nordiska länderna har inte funnits representerade i säkerhetsrådet  över 10 år. Sverige är dessutom sjätte största bidragsgivaren till FN. Lettlands president höll ett mycket ärligt tal om hur Lettland ser på Sverige och vår försvarsförmåga. ”Vi känner Ryssland bättre än många andra europeiska länder. Det är inte ett NATO-medlemsskap som provocerar Ryssland. Det är svaghet som provocerar Ryssland.” Han avslutade med att säga; ”If you want peace – prepere för war” (Om ni vill ha fred – bered er för krig).

Sveriges insatser i Medelhavet Kustbevakningen och Svenska Röda korset har under 2015 gjort stora insatser för flyktingarna som försöker ta sig över Medelhavet. De gummibåtar som används skulle inte ens godkännas för lek i Sverige. I ett fall hittade Kustbevakningen en mängd människor i utrymmet under däck på en gammal fiskebåt. Personerna hade tvingats ner i utrymmet under vapenhot. Sedan spikades luckan igen av människosmugglarna. De hade åkt så i fem dagar utan att få komma upp. Två dygn var de helt utan vatten. 8140 människor räddade under 2015 av Kustbevakningen i Medelhavet.

Försvarsminister Hultqvist pratade om vår osäkra värld. Demokrati, öppenhet, frihet o alla människors lika värde är viktiga beståndsdelar för en säkrare värld. Ökad rysk militär närvaro och annekteringen av Krim är oroande. Och vikten av stabilitet i vår försvarspolitik är ytterst viktig. Hultqvist vill därför inte ha några tvära kast gällande beslut som påverkar Försvarsmakten. Försvarsbeslutets olika delar ska nu genomföras. I beslutet står bl.a. att frivilliga försvarsorganisationers verksamhet ska lyftas fram och få en större betydelse i både kris och krig.

ÖB pratade om framtida utmaningar för Försvarsmakten:

  • Brister i personlig utrustning
  • Kunna behålla och rekrytera personal
  • Investeringar måste senareläggas
  • Stora investeringar gällande materiel kommer att krävas inom några år

Vi behöver förbereda oss inför en längre period av spänningar som ställer stora krav på svensk försvarsförmåga. FM ägnar nu all sin kraft på att genomföra inriktningsbeslutet. Målet är att stärka den militära förmågan. Det ska vara klart att priset för att angripa Sverige ska vara orimligt högt!

Civilt försvar – Helena Lindberg, MSB konstaterade att MSB idag arbetar utifrån tre olika områden:

  1. Ta fram koncept o lösningar som fungerar för framtiden.
  2. Kunna titta framåt o bakåt. Skapa förutsättningar för samverkan o ledning.
  3. I planeringen prioritera åtgärder med begränsade resurser.

Frivilliga försvarsorganisationer har alltid en viktig roll som resurser i totalförsvaret. Förstärkningsresurser är en otroligt viktig del.

Vill du se hela konferensen i efterhand: www.folkochforsvar.se

Malin Dreifaldt, Riksbilkårchef

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren