Folk och Försvars konferens i Sälen

Skrivet den 12 januari av Bilkåristen

imageimage

I januari varje år träffas ca 350 personer i Sälen för att diskutera försvars- och säkerhetsfrågor under tre dagar. Deltagarna representerar politiska partier, frivilliga försvarsorganisationer, media, grannländer, fackförbund, statliga myndigheter m.fl. Förra årets stora fråga var ett eventuellt NATO-medlemsskap för Sverige. Frågan hängde kvar även i år och allianspartierna driver på frågan om att titta på ett medlemsskap. En annan fråga som diskuterades mycket var värnplikten och formen för framtida personalförsörjning. Här berättar jag om några valda delar från konferensen.

Utrikesminister Margot Wallström inledde konferensen med att berätta om hur Sverige bidrar till en säkrare värld. Hon berättade om FM:s insatser internationellt och om Sveriges arbetet FN. De nordiska länderna har inte funnits representerade i säkerhetsrådet  över 10 år. Sverige är dessutom sjätte största bidragsgivaren till FN. Lettlands president höll ett mycket ärligt tal om hur Lettland ser på Sverige och vår försvarsförmåga. ”Vi känner Ryssland bättre än många andra europeiska länder. Det är inte ett NATO-medlemsskap som provocerar Ryssland. Det är svaghet som provocerar Ryssland.” Han avslutade med att säga; ”If you want peace – prepere för war” (Om ni vill ha fred – bered er för krig).

Sveriges insatser i Medelhavet Kustbevakningen och Svenska Röda korset har under 2015 gjort stora insatser för flyktingarna som försöker ta sig över Medelhavet. De gummibåtar som används skulle inte ens godkännas för lek i Sverige. I ett fall hittade Kustbevakningen en mängd människor i utrymmet under däck på en gammal fiskebåt. Personerna hade tvingats ner i utrymmet under vapenhot. Sedan spikades luckan igen av människosmugglarna. De hade åkt så i fem dagar utan att få komma upp. Två dygn var de helt utan vatten. 8140 människor räddade under 2015 av Kustbevakningen i Medelhavet.

Försvarsminister Hultqvist pratade om vår osäkra värld. Demokrati, öppenhet, frihet o alla människors lika värde är viktiga beståndsdelar för en säkrare värld. Ökad rysk militär närvaro och annekteringen av Krim är oroande. Och vikten av stabilitet i vår försvarspolitik är ytterst viktig. Hultqvist vill därför inte ha några tvära kast gällande beslut som påverkar Försvarsmakten. Försvarsbeslutets olika delar ska nu genomföras. I beslutet står bl.a. att frivilliga försvarsorganisationers verksamhet ska lyftas fram och få en större betydelse i både kris och krig.

ÖB pratade om framtida utmaningar för Försvarsmakten:

  • Brister i personlig utrustning
  • Kunna behålla och rekrytera personal
  • Investeringar måste senareläggas
  • Stora investeringar gällande materiel kommer att krävas inom några år

Vi behöver förbereda oss inför en längre period av spänningar som ställer stora krav på svensk försvarsförmåga. FM ägnar nu all sin kraft på att genomföra inriktningsbeslutet. Målet är att stärka den militära förmågan. Det ska vara klart att priset för att angripa Sverige ska vara orimligt högt!

Civilt försvar – Helena Lindberg, MSB konstaterade att MSB idag arbetar utifrån tre olika områden:

  1. Ta fram koncept o lösningar som fungerar för framtiden.
  2. Kunna titta framåt o bakåt. Skapa förutsättningar för samverkan o ledning.
  3. I planeringen prioritera åtgärder med begränsade resurser.

Frivilliga försvarsorganisationer har alltid en viktig roll som resurser i totalförsvaret. Förstärkningsresurser är en otroligt viktig del.

Vill du se hela konferensen i efterhand: www.folkochforsvar.se

Malin Dreifaldt, Riksbilkårchef

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren