Flygförare leder bandvagnsförare

Skrivet den 25 maj av Bilkåristen

IMG_0573
Just nu pågår en regional samverkansövning där frivilliga från Bilkåren, FAK, FFK (Frivilliga Flygkåren) och FRO (Frivilliga Radioorganisationen) tillsammans med olika myndigheter övar utifrån ett krisscenario som liknar stormen Gudrun. Bandvagnsförare, flygförare och signalister har samlats i Eskilstunatrakten och övar under så nära skarpa förhållanden man kan tänka sig. Totalt deltar runt 100 personer i övningen och idag besökte jag tillsammans med Malin Dreifaldt och Paula Holmqvist från Riksdagens försvarsutskott övningen.
IMG_0571
Inledningsvis fick vi en presentation av övningen och de olika händelser som inträffat utifrån det tänkta Gudrun-scenariet. Det var störningar i elförsörjningen pga nedblåsta träd över ledningar, personer som hamnat i sjönöd på Mälaren, oframkomliga vägar och järnvägar och ett fartyg som gått på grund i stormen och börjat läcka olja.

Flygförarnas uppgift är att skapa överblicksbilder genom överflygningar och fotografering. Foton skickas digitalt i realtid till en sambandscentral där FRO-personal satt och tog emot och ansvariga för reparationer bedömde och prioriterade vilka resurser som krävdes till olika händelser.
IMG_0574
Bandvagnsförarnas uppgift är självklart att ta sig fram till aktuella områden med personal och material. I vissa av momenten samverkade flyg-och bandvagnsförare genom att flyget ledde bandvagnarna genom terrängen för att hitta framkomliga vägar.
IMG_0572
Vi fick tillfälle att följa med en flygförare upp och få en egen bild av den överblick som de får från luften och vi fick också tillfälle att följa med i bandvagn och imponeras av framkomligheten med detta fordon.
Våra Bilkårister på plats var mycket nöjda och tyckte att det så här långt hade varit bra och meningsfulla övningar.

Eva Blomqvist

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren