Flygförare leder bandvagnsförare

Skrivet den 25 maj av Bilkåristen

IMG_0573
Just nu pågår en regional samverkansövning där frivilliga från Bilkåren, FAK, FFK (Frivilliga Flygkåren) och FRO (Frivilliga Radioorganisationen) tillsammans med olika myndigheter övar utifrån ett krisscenario som liknar stormen Gudrun. Bandvagnsförare, flygförare och signalister har samlats i Eskilstunatrakten och övar under så nära skarpa förhållanden man kan tänka sig. Totalt deltar runt 100 personer i övningen och idag besökte jag tillsammans med Malin Dreifaldt och Paula Holmqvist från Riksdagens försvarsutskott övningen.
IMG_0571
Inledningsvis fick vi en presentation av övningen och de olika händelser som inträffat utifrån det tänkta Gudrun-scenariet. Det var störningar i elförsörjningen pga nedblåsta träd över ledningar, personer som hamnat i sjönöd på Mälaren, oframkomliga vägar och järnvägar och ett fartyg som gått på grund i stormen och börjat läcka olja.

Flygförarnas uppgift är att skapa överblicksbilder genom överflygningar och fotografering. Foton skickas digitalt i realtid till en sambandscentral där FRO-personal satt och tog emot och ansvariga för reparationer bedömde och prioriterade vilka resurser som krävdes till olika händelser.
IMG_0574
Bandvagnsförarnas uppgift är självklart att ta sig fram till aktuella områden med personal och material. I vissa av momenten samverkade flyg-och bandvagnsförare genom att flyget ledde bandvagnarna genom terrängen för att hitta framkomliga vägar.
IMG_0572
Vi fick tillfälle att följa med en flygförare upp och få en egen bild av den överblick som de får från luften och vi fick också tillfälle att följa med i bandvagn och imponeras av framkomligheten med detta fordon.
Våra Bilkårister på plats var mycket nöjda och tyckte att det så här långt hade varit bra och meningsfulla övningar.

Eva Blomqvist

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren