Ett steg till mot fordonsinstruktör

Skrivet den 24 april av Bilkåristen

Erfarenheter inom områdena fordon eller pedagogik? Teknikintresse utöver det ”normala”? Lätt för att trivas bland nya människor i nya situationer? Bra på att sprida en god laganda och lösa uppgifter?

Då skulle instruktörskursen IK Hjulfordon kunna vara något för dig! Bilkåren är ständigt i behov av kompetenta instruktörer som kan ansvara för de fordonsutbildningar vi fått i uppdrag att genomföra. Det krävs att bl a att man kan hantera många processer parallellt och har förmågan att se vad som ska göras – när det ska göras – och hur viktigt det är. God samarbetsförmåga är också avgörande eftersom man ständigt måste samverka med andra.

Eva
Att ännu fler lämpliga kandidater väljer att utbilda sig till instruktör – ett lyft både för våra uppdragsgivare, för Bilkåren och oss personligen!

Kursen IK Fordon är upplagd så att den bygger vidare på grundkursen men att man här kopplar instruktörsrollen till verkliga lektioner som hålls för eleverna som går grundkursen för tung lastbil. Det gör att man både får återkoppling från såväl elever, instruktörer och kurskamrater. Det krävs både en tilltalande undervisning och fackkunskap för att gå i mål.

Fredrik2
En härlig känsla att ställa sig framför gruppen, skapa dynamik och intresse, och leverera det som är lektionens mål!

Eva Ytell & Fredrik Skoglund

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren