Ett jämställt försvar är ett starkare försvar

Skrivet den 05 december av Bilkåristen

Vi deltog under två dagar på FM centrala NOAK där vi fick ta del av olika erfarenheter, undersökningar och forskningsresultat om jämställdhet, karriär och chefskap. Försvarsmakten bedriver sedan många år ett aktivt arbete för att förbättra attityder och värderingar kopplat till FM värdegrund och kvinnors möjligheter att verka i FM. Det här är mycket viktiga frågor även för oss i Bilkåren. Det är ju en stor bidragande del för att kunna skapa en attraktivare organisation där alla ska känna sig välkomna och kunna trivas.

Överbefälhavare Micael Bydén inledde NOAK konferensen. Han tryckte på att Försvarsmakten ska vara det goda exemplet i de här frågorna och alla måste bidra till en kultur utan kränkningar. Han är mycket tydlig i sitt budskap! ”- Allt det här ska bort, det hör inte hemma i vår organisation. Hur ska vi annars kunna lita på varandra när vi står där inför vår uppgift på riktigt?”  Han säger uttryckligen ”Snälla, jag behöver hjälp med att få bort det”. Han avslutar med att säga: -”Ett jämställt försvar är ett starkare försvar”.

Första föreläsningen hölls av Ida Texéll, Kommundirektör i Upplands-Bro, i ämnet ”Att utmana normer och strukturer”.  Ida arbetar aktivt med normfrågor och ledarskap och hennes ledord är mod, omtanke och handlingskraft. En bättre kvinnlig förebild får man leta efter. Hon kunde verkligen entusiasmera och bjöd så otroligt mycket på sig själv. Det var svårt att inte dras med av hennes energi. Ida nämnde ett citat som är värt att belysa ”Det är skillnad på att vara bäst i världen eller göra det som är bäst för världen”

Nästa föreläsare på programmet var Viktoria Saxby, jämställdhetsexpert och coach inom FM:s Gender Coach Program. Hon har arbetat med jämställdhet i 25 år och har skrivit en bok med titeln ”Den nya mannen” Den handlar om pojkar, män och slutet på könskampen. I boken påvisar Viktoria hur (o)jämställdhet hänger ihop med hela vår framtid. Jämställdhet är inte en kvinnofråga – det är framgångsreceptet för både män och kvinnor. Ett citat från hennes föreläsning:  ”Om du inte är en del av lösningen, så är du en del av problemet” En annan bra föreläsare som vi fick lyssna på var Jonas Eriksson som bla har nått världstoppen i fotboll som domare. Ett jobb som han beskriver som ”världens svåraste jobb”. ”Hade du kunnat memorera 22 namn en dag innan – fatta 400 beslut inom loppet av 90 minuter inför 80 000 åskådare och 32 kameror?” Man rycks med i Jonas föreläsning oavsett fotbollsintresse. Han berör många olika ämnen såsom ledarskap, kommunikation, konflikthantering, inspiration och personlig utveckling. Vad är det som gör att vi har så många krismöten men inga succémöten? Vi fick följa med och uppleva Jonas fantastiska resa som kantades av humor men med otroligt mycket allvar bakom.

Därutöver berördes många andra viktiga ämnen under konferensen så som ”Utrustning och materiel” ”Könssegregeringar och skillnader i befordringstakt”, ”Motståndet mot #Metoo och Givaktochbitihop …

Det var två mycket tänkvärda och givande dagar som vi har fått med oss mycket matnyttigt ifrån.

Ingela Kronlund och Inger Karlsson

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren