Ett år efter #metoo

Skrivet den 01 december av Bilkåristen

På ettårsdagen efter #metoo-uppropet och #givaktochbitihop, som undertecknades av mer än 1700 kvinnor med anknytning till försvarsmakten, genomfördes NOAK-konferensen i Enköping. NOAK står för Nätverk Officer/Anställd Kvinna och är ett nätverk för kvinnor i Försvarsmakten. Vi var på plats och tog del av alla intressanta föredrag.

I konferensen deltog närmare 600 personer, kvinnor och män, alla med anknytning till Försvarsmakten. ÖB:s inledningsanförande kretsade mycket kring det som betecknas ”operativ effekt” och hur de här frågorna påverkar Försvarsmaktens förmåga. Det självklara i hans budskap handlar om att om försvarsmakten bara attraherar hälften av ett möjligt rekryteringsunderlag, ja då har vi inte de bästa med i laget. Han är oerhört tydlig i sitt budskap när han bl a säger ”problemet ska bort från den som drabbas. Det är de som beter sig illa som är problemet”. Vidare säger han ”flera av oss måste gå från att vara passiva åskådare till att ta ett större ansvar, att säga ifrån”. Enligt den senaste medarbetarundersökningen anger tyvärr fler än för ett år sedan att de har utsatts för ”ovälkommet beteende”.

”Vi har bara börjat – Vi har lyft oss – Vi är på väg ”

Kanske beror det på att fler våga anmäla nu, men situationen är inte acceptabel – så enkelt är det”, avslutar ÖB

Hanna Jungwallius var en av de kvinnor som var med och startade uppropet för exakt ett år sedan. Hon påtalar att det har varit ett känslosamt år där Försvarsmakten har fått syna sig själv i sömmarna. Den viktigaste frågan vi behöver ställa oss börjar inte med vad eller hur eller vem. Den ska istället börja med ”varför?”

Birgitta Ohlsson från Liberalerna bidrog med några tips till alla oss ”Duktiga flickor”, bl a kräv meritokrati, dvs tjänster ska tillsättas på meriter och inget annat. Flera förbandschefer berättade hur de jobbar på förbanden med jämställdhetsfrågor. Alla tar oerhört seriöst på frågan och det finns ett stort engagemang på många håll inom försvarsmakten.

Katarina Wennstam, författare och debattör och fd journalist på SVT levererade många exempel och slutsatser som handlar om hur kvinnor behandlas och har behandlats av rättsväsendet när de anmäler en våldtäkt. Många blir ifrågasatta och måste redogöra för sina förehavanden, mm när det egentligen är den misstänkte mannan som borde förklara vad han ”gjorde där” t ex. Det är ju tyvärr känt att det ofta är offret som skuldbeläggs och inte förövaren. Men det har blivit bättre, det finns hopp!

Det väcks många tankar när man lyssnar på kloka människors budskap och erfarenheter kring värdegrund, uppförandekoder och likabehandling. Bland annat funderar vi på hur de här frågorna tas omhand i frivilligrörelsen och hemvärnet. Det krävs en del mod för att bryta mönster och oskrivna normer, att säga ifrån och stå upp för sina värderingar. Ett citat från Astrid Lindgren, som ramade in konferensen, får sammanfatta våra tankar just nu ”Ibland måste man göra saker man inte vågar, annars är man ingen människa utan bara en liten lort”.

Inger & Ingela

 

 

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren