Ett år efter #metoo

Skrivet den 01 december av Bilkåristen

På ettårsdagen efter #metoo-uppropet och #givaktochbitihop, som undertecknades av mer än 1700 kvinnor med anknytning till försvarsmakten, genomfördes NOAK-konferensen i Enköping. NOAK står för Nätverk Officer/Anställd Kvinna och är ett nätverk för kvinnor i Försvarsmakten. Vi var på plats och tog del av alla intressanta föredrag.

I konferensen deltog närmare 600 personer, kvinnor och män, alla med anknytning till Försvarsmakten. ÖB:s inledningsanförande kretsade mycket kring det som betecknas ”operativ effekt” och hur de här frågorna påverkar Försvarsmaktens förmåga. Det självklara i hans budskap handlar om att om försvarsmakten bara attraherar hälften av ett möjligt rekryteringsunderlag, ja då har vi inte de bästa med i laget. Han är oerhört tydlig i sitt budskap när han bl a säger ”problemet ska bort från den som drabbas. Det är de som beter sig illa som är problemet”. Vidare säger han ”flera av oss måste gå från att vara passiva åskådare till att ta ett större ansvar, att säga ifrån”. Enligt den senaste medarbetarundersökningen anger tyvärr fler än för ett år sedan att de har utsatts för ”ovälkommet beteende”.

”Vi har bara börjat – Vi har lyft oss – Vi är på väg ”

Kanske beror det på att fler våga anmäla nu, men situationen är inte acceptabel – så enkelt är det”, avslutar ÖB

Hanna Jungwallius var en av de kvinnor som var med och startade uppropet för exakt ett år sedan. Hon påtalar att det har varit ett känslosamt år där Försvarsmakten har fått syna sig själv i sömmarna. Den viktigaste frågan vi behöver ställa oss börjar inte med vad eller hur eller vem. Den ska istället börja med ”varför?”

Birgitta Ohlsson från Liberalerna bidrog med några tips till alla oss ”Duktiga flickor”, bl a kräv meritokrati, dvs tjänster ska tillsättas på meriter och inget annat. Flera förbandschefer berättade hur de jobbar på förbanden med jämställdhetsfrågor. Alla tar oerhört seriöst på frågan och det finns ett stort engagemang på många håll inom försvarsmakten.

Katarina Wennstam, författare och debattör och fd journalist på SVT levererade många exempel och slutsatser som handlar om hur kvinnor behandlas och har behandlats av rättsväsendet när de anmäler en våldtäkt. Många blir ifrågasatta och måste redogöra för sina förehavanden, mm när det egentligen är den misstänkte mannan som borde förklara vad han ”gjorde där” t ex. Det är ju tyvärr känt att det ofta är offret som skuldbeläggs och inte förövaren. Men det har blivit bättre, det finns hopp!

Det väcks många tankar när man lyssnar på kloka människors budskap och erfarenheter kring värdegrund, uppförandekoder och likabehandling. Bland annat funderar vi på hur de här frågorna tas omhand i frivilligrörelsen och hemvärnet. Det krävs en del mod för att bryta mönster och oskrivna normer, att säga ifrån och stå upp för sina värderingar. Ett citat från Astrid Lindgren, som ramade in konferensen, får sammanfatta våra tankar just nu ”Ibland måste man göra saker man inte vågar, annars är man ingen människa utan bara en liten lort”.

Inger & Ingela

 

 

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

hitta din kår

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

tidslinje

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren