Erfarenheter från branden

Skrivet den 19 januari av Bilkåristen

20140815_080650
Igår samlades några bilkårister från olika delar av landet, alla med det gemensamt att de varit med och gjort insatser under branden i Västmanland i somras. Det var deltagare med avtal med Hemvärnet, överenskommelser med Svenska Kraftnät, Trafikverket och från en ledningsgrupp inom MTE i Borås, dvs medlemmar med både militära avtal och civila överenskommelser.

Sommarens tragiska händelse har skapat ett unikt tillfälle att för oss att se hur det vi rekryterar till och utbildar för fungerar i ett skarpt läge. Det blir också ett tillfälle att se hur vi eventuellt behöver förändra rutiner och annat för att de bättre ska vara anpassade till den här typen av händelser.
Flera frågeställningar diskuterades; bl a behöver Bilkåren en egen organisation för att hantera insatser? Hur ska uppföljningen av bilkåristernas insatser ske? Saknas något i utbildningen för att ni skulle klara uppgiften samt en fråga som handlade om risker i samband med insatsen.
branden grparb
branden grparb 2
Jag tycker att vi fick med oss väldigt mycket bra synpunkter och idéer. För vår del i centralstyrelsen handlar det nu om att fundera ett varv till kring det som kom fram och hur vi ska ta tillvara det på bästa sätt. Jag är jättenöjd med dagen!

I samband med den här uppföljningen hade vi genomfört en enkätundersökning bland dem som svarat att de deltagit i insatsen. Av den kan man bl a utläsa att i princip alla skulle ställa upp igen om det blev aktuellt, vilket naturligtvis känns oerhört roligt att veta. Någon skrev t ex ”Ställer absolut upp igen! Ett minne för livet, är en stolt Bilkårist!” Härlig läsning! Tack för idag och tack alla som varit med och gjort insatser!

Inger Karlsson, vice ordförande centralstyrelsen

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren