En månad som riksbilkårchef

Skrivet den 29 oktober av Bilkåristen

Malin Dreifaldt
Nu har det gått drygt en månad sedan Riksstämman i Umeå.
Det har varit en otroligt spännande och intensiv månad. Vad har då hänt och vad har jag gjort den här första tiden?
– Deltagit i mitt första MOSK-möte (Motororganisationernas samarbetskommitté) tillsammans med Motormännen, MHF, OK Bilisterna och KAK.
– Eva Blomqvist tillträdde som kanslichef den 1 oktober.
– Centralstyrelsen hade sitt konstituerande möte 11-12 oktober på Militärhögskolan Karlberg. Där vi fördelade arbetsuppgifter inom styrelsen men även pratade en hel del om framtida strategier och lärde känna varandra. Under helgen började vi även ta tag i de beslut som riksstämman fattade.
– Deltagit i möte med de 6 olika samverkansområdena inom krisberedskapen. I varje samverkansområde finns representanter från frivilliga försvarsorganisationer. Jag är ersättare i SOTP, samverkansområde transporter. I samverkansområdena diskuteras hur alla samhällets samlade resurser bäst bidrar till ökad krishanteringsförmåga.
– Samverkans- och planeringsmöte med Sören Lund angående tidningen Bilkåristen, tillsammans med Eva Blomqvist.
– Avtackning av fd riksbilkårchef Reidun Eklöw på K1.
– Deltagit vid FVRF:s rikförbundsstämma i Uppsala.
– Besökt grundkurs tung lastbil i Östersund, tillsammans med C PRODFRIV Stefan Hallén och C FMLOG Torgny Henryson.
– Deltagit vid FOS-möte (frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté) tillsammans med övriga 17 organisationer. Bl.a. diskuterade vi framtida informationssatsningar.
– Planeringskonferens med Flygvapnets Frivilligavdelning.
Utöver detta har jag deltagit vid ett antal möten på kansliet och med MSB och Försvarsmakten.
Att vara riksbilkårchef innebär bl.a. att jag ska representera Bilkåren i möten mad andra organisationer. Min tanke är att alla i centralstyrelsen ska delta vid alla de möten som vi bjuds in till och de möten som vi själva bjuder in till.
Våra syskonorganisationer inom FOS är ett naturligt nätverk där vi tillsammans kan lyfta frågor som berör oss frivilliga försvarsorganisationer.
Centralstyrelsen arbetar för fullt med verksamhetsplanering och budget inför 2015.
Lite av den verksamhets som jag kommer att delta i framöver är bl.a. Lottornas 90-årsjubileum, Borås Bilkårs och Göteborg-Bohusläns Bilkårers jubileum, möte med Försvarsmaktens trafiksäkerhetschef, inspektion vid en KFÖ och möten med SOTP och ungdomsrådet.
Jag upplever att jag blivit mycket varmt mottagen i min nya roll och jag upplever att Bilkåren är en mycket uppskattad organisation. Behovet av transporter i olika former och med olika uppdragsgivare är mycket stort.
Bilkåren har många spännande utmaningar. Jag hoppas och tror att alla funktionärer och medlemmar gör sitt yttersta för att Bilkåren även i framtiden ska spela en viktig roll i Sveriges totalförsvar.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren