En månad som riksbilkårchef

Skrivet den 29 oktober av Bilkåristen

Malin Dreifaldt
Nu har det gått drygt en månad sedan Riksstämman i Umeå.
Det har varit en otroligt spännande och intensiv månad. Vad har då hänt och vad har jag gjort den här första tiden?
– Deltagit i mitt första MOSK-möte (Motororganisationernas samarbetskommitté) tillsammans med Motormännen, MHF, OK Bilisterna och KAK.
– Eva Blomqvist tillträdde som kanslichef den 1 oktober.
– Centralstyrelsen hade sitt konstituerande möte 11-12 oktober på Militärhögskolan Karlberg. Där vi fördelade arbetsuppgifter inom styrelsen men även pratade en hel del om framtida strategier och lärde känna varandra. Under helgen började vi även ta tag i de beslut som riksstämman fattade.
– Deltagit i möte med de 6 olika samverkansområdena inom krisberedskapen. I varje samverkansområde finns representanter från frivilliga försvarsorganisationer. Jag är ersättare i SOTP, samverkansområde transporter. I samverkansområdena diskuteras hur alla samhällets samlade resurser bäst bidrar till ökad krishanteringsförmåga.
– Samverkans- och planeringsmöte med Sören Lund angående tidningen Bilkåristen, tillsammans med Eva Blomqvist.
– Avtackning av fd riksbilkårchef Reidun Eklöw på K1.
– Deltagit vid FVRF:s rikförbundsstämma i Uppsala.
– Besökt grundkurs tung lastbil i Östersund, tillsammans med C PRODFRIV Stefan Hallén och C FMLOG Torgny Henryson.
– Deltagit vid FOS-möte (frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté) tillsammans med övriga 17 organisationer. Bl.a. diskuterade vi framtida informationssatsningar.
– Planeringskonferens med Flygvapnets Frivilligavdelning.
Utöver detta har jag deltagit vid ett antal möten på kansliet och med MSB och Försvarsmakten.
Att vara riksbilkårchef innebär bl.a. att jag ska representera Bilkåren i möten mad andra organisationer. Min tanke är att alla i centralstyrelsen ska delta vid alla de möten som vi bjuds in till och de möten som vi själva bjuder in till.
Våra syskonorganisationer inom FOS är ett naturligt nätverk där vi tillsammans kan lyfta frågor som berör oss frivilliga försvarsorganisationer.
Centralstyrelsen arbetar för fullt med verksamhetsplanering och budget inför 2015.
Lite av den verksamhets som jag kommer att delta i framöver är bl.a. Lottornas 90-årsjubileum, Borås Bilkårs och Göteborg-Bohusläns Bilkårers jubileum, möte med Försvarsmaktens trafiksäkerhetschef, inspektion vid en KFÖ och möten med SOTP och ungdomsrådet.
Jag upplever att jag blivit mycket varmt mottagen i min nya roll och jag upplever att Bilkåren är en mycket uppskattad organisation. Behovet av transporter i olika former och med olika uppdragsgivare är mycket stort.
Bilkåren har många spännande utmaningar. Jag hoppas och tror att alla funktionärer och medlemmar gör sitt yttersta för att Bilkåren även i framtiden ska spela en viktig roll i Sveriges totalförsvar.

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren