En kursplats kan betyda så mycket…

Skrivet den 06 augusti av Bilkåristen

IMG_1888I helgen träffas Bilkårens instruktörer och adjutanter för en årlig konferens. I år är konferensen förlagd till Marma, några mil söder om Gävle. De som varit med länge i Bilkåren får nåt drömskt i blicken och börjar prata om kurser som de gått för länge sen.

En promenad runt på den gamla lägerplatsen så ploppar minnen upp. ”I den här lektionssalen höll jag min allra första presentation när jag gick instruktörskursen på 80-talet”, ”Här hade vi uppställningsplats”, ”I den här baracken bodde vi när jag gick lastbilskursen” och ”Här gick jag ungdomsaspirantkurs 1983”.

IMG_1885Marma var en av Bilkårens ”gamla” kursplatser. Mängder av kurser har genomförts här under några decennier och mängder av bilkårister har minnen härifrån. Tänk vad en kursplats kan betyda mycket för ett fortsatt engagemang i en organisation. Det var tufft, men roligt. Jag fick vänner för livet. Kursen förändrade mitt liv och gav mig nya möjligheter. Tack vare Bilkåren har jag det yrke jag har idag.

Så många intryck som betytt så mycket för så många. Och det tack vare en kursplats.

Eva

 

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren