En kurs med spänning!

Skrivet den 15 oktober av Susanne Wieselgren

För att blir elverksoperatör i Bilkårens och FAKs gemensamma pool för våra Motor och transporenheter* så börjar det med en fyradagars grundkurs. Utbildningen är förlagd till Åsbro kursgård, energibranschens utbildningsanläggning utanför Hallsberg. I början av oktober besökte jag en av våra kurser som var i full gång.

Jag mötte fyra intresserade deltagare från FAK och Bilkåren. De var just på väg att lära sig hur de stora elverken fungerar. Instruktörer var Benny som arbetar på Åsbro kursgård och Tomas från FAK. En genomgång av de olika modellerna stod på agendan när jag kom. Allt från de lite mindre till de större elverken. Det är många knappar, rattar och instrument att hålla reda på. För mig rena grekiskan men för eleverna verkade det inte var några större svårigheter. När instruktörerna sedan berättade att eleverna själva under eftermiddagen skulle köra igång elverken och ha koll på alla instrument uppstod en viss oro. Jag är helt övertygad att det gick bra.

 

Det här gänget blir ett fint tillskott till våra förarpooler för MTE.

Susanne Wieselgren, ansvarig för Bilkårens civila utbildning

*MTE, en Motor och transportenhet är en förarpool med uppdrag åt länsstyrelsen

 

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren