En jämställd organisation bidrar till ökad operativ effekt

Skrivet den 12 december av Eva Blomqvist

Under hösten har Bilkåren dragit igång en särskild satsning på jämställdhet genom att arrangera en webbinarie-serie. Höstens satsning avslutades i veckan när ÖB Micael Bydén medverkade och pratade under rubriken ” Finns det plats för alla i Försvarsmakten?”. Det råder inget tvivel om var ÖB står i dessa frågor, han är knivskarp i sina ståndpunkter om värdegrundsfrågorna och menar också att Försvarsmakten måste bli ännu bättre, om man ska kunna bli än mer jämställd organisation. Höstens sista webbinarium följdes av 500 tittare i realtid, vilket visar att det finns ett enormt intresse för dessa frågor.

”Klart att vi hade hoppats kunna nå ut till många med dessa webbinarier, men att det skulle bli så stort intresse, det är faktiskt över våra förväntningar”, säger riksbilkårcheferna Ingela Kronlund och Inger Karlsson som hållit i satsningen. Bakgrunden till idén är att vi får många signaler från bilkårister och andra specialister i hemvärnet som, trots värdegrund, upplever kränkningar och oönskat beteende. ”Vi vill bidra med perspektiv och lyfta frågan. En jämställd organisation blir effektivare och har allt att vinna, och för Hemvärnet handlar det ytterst om ökad operativ effekt. För att nå dit krävs att chefer på alla nivåer har kunskap och förstår betydelsen av sitt agerande”, menar Ingela Kronlund.

Sex webbinarier med olika infallsvinklar har arrangerats under hösten. Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro och tidigare räddningstjänstchef, inledde hösten med rubriken ”Jämställdhet – en strategisk fråga för totalförsvaret”. Just det strategiska perspektivet har återkommit under flera av seminarierna, många av de medverkande lyfter just det, oavsett man verkar i näringsliv, offentlig sektor eller i Försvarsmakten. Ska vi få ut det mesta och bästa har vi helt enkelt inte råd att inte ta tag i jämställdhetsfrågorna.

Alla webbinarier under hösten har följts av många tittare i realtid, men det har också gått att titta på dem i efterhand, via Bilkårens Youtubekanal. Ett ämne som engagerade många var den personliga utrustningen ur ett jämställdhetsperspektiv, som Karin Malmsten pratade om, men även samtalet om soldatvärde när Annika Nordgren Christensen intervjuade rikshemvärnschefen Stefan Sandborg. Det var också kul att Laura Swaan Wrede, ställföreträdande arméchef, medverkade med en personlig berättelse om hur det är att som kvinna göra karriär i en mansdominerad värld. Den medverkande som kanske stack ut mest var Pär Lärkeryd. Hans utgångspunkt är näringslivsorganisationer, men hans slutsatser och exempel är lätta att omsätta i vilken organisation som helst.

”Vår ambition var att, trots det digitala formatet, skapa interaktion med våra tittare och det har vi löst genom att låta tittare ställa frågor i vår facebookgrupp Ett jämlikt och jämställt Hemvärn, sedan har vi som modererat webbinarierna plockat upp frågorna och ställt dem. Det har varit stort engagemang och många har ställt frågor, vilket är kul”, säger Inger Karlsson.

Nu har höstens serie avslutats och det är redan klart att det blir en fortsättning i vår med början torsdag den 21 januari då generalmajor Lena Hallin medverkar. Hela vårprogrammet är inte klart än , men vi kan redan nu avslöja att en av de medverkande är Linnéa Claeson, fd handbollsproffs som gjort sig känd som influencer och opinionsbildare. Hon driver bla annat Instagramkontot Assholesonline med mer än en kvarts miljon följare, där hon synliggör sexuella trakasserier och näthat, och bemöter kränkningar med humor.

 

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren