En helg med påfyllnad

Skrivet den 01 februari av Bilkåristen

IMG_0248[1]
Den gångna helgen har vi som är civila bandvagnsinstruktörer i Bilkåren varit samlade i Älvdalen för kompetenshöjning. En av många Bilkårshelger som fyllt på med kompetens, men kanske allra mest med energi. Energi till det fortsatta frivilliga engagemanget som kommer från att få göra roliga saker tillsammans med roliga, trevliga människor.

Alla som varit på Bilkårskurs vet att man träffar trevliga människor som man delar upplevelser och skratt med. Och alla som kört bandvagn vet hur jäkla kul det är. Särskilt på snö.
IMG_0253[1]
Vi har förstås fått köra en hel del, i lössnö, i skogen, upp och ner i backar, på halkbana mm. Men vi har också repeterat sjukvård, HLR och bårkörning i bandvagn. Det är ingen enkel uppgift att i meterdjup snö undsätta medvetslösa personer ur en bandvagn som står djupt nere i ett dike. I mörker. Nyttig och bra övning, även för instruktörer. Och vi fick beröm för vårt agerande av sjukvårdsinstruktören Susanne.
IMG_0251[1]
Nu är vi laddade och påfyllda för att ta oss an våra civila bandvagnskurser under året!

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren