Det känns extra bra att vara bilkårist just nu

Skrivet den 21 mars av Bilkåristen

Vi står mitt uppe i en kris, en kris som vi aldrig sett maken till. Det ställer krav på oss alla, krav som ingen riktigt har kunnat förutse men det är det här vi finns till för, det är det här vi utbildas för och det gör oss till en organisation att räkna med när hela samhället blöder.

Vi utbildas för situationer som vi hoppas inte ska inträffa.

Nu har det gjort det och vi är redo att hjälpa till där våra kompetenser behövs. Många myndigheter har hört av sig och bett oss förbereda eventuella insatser om det blir en långvarig kris. Vi är i full gång med det och kommer att vara redo när det är dags. Det är nu vår kapacitet prövas och det är med stolthet och tillit vi kan konstatera att vi alla är beredda att ta det samhällsansvar vi beskriver i vår värdegrund.

Att tänka på i dessa tider är också att vi behöver stå enade mot den yttre fienden, i det här fallet Corona, att vara källkritiska och tänka till innan vi delar inlägg på sociala medier och att hålla en god ton i diskussionerna är ett sätt att visa ömsesidig respekt, också det ett värdeord i vår värdegrund.

Det känns extra bra att vara bilkårist just nu, att tillhöra en organisation vars uppgifter är att bistå samhället och våra medmänniskor i en kris av sällan skådat slag. Det känns meningsfullt!

Inger Karlsson och Ingela Kronlund, riksbilkårchefer

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren