Det känns extra bra att vara bilkårist just nu

Skrivet den 21 mars av Bilkåristen

Vi står mitt uppe i en kris, en kris som vi aldrig sett maken till. Det ställer krav på oss alla, krav som ingen riktigt har kunnat förutse men det är det här vi finns till för, det är det här vi utbildas för och det gör oss till en organisation att räkna med när hela samhället blöder.

Vi utbildas för situationer som vi hoppas inte ska inträffa.

Nu har det gjort det och vi är redo att hjälpa till där våra kompetenser behövs. Många myndigheter har hört av sig och bett oss förbereda eventuella insatser om det blir en långvarig kris. Vi är i full gång med det och kommer att vara redo när det är dags. Det är nu vår kapacitet prövas och det är med stolthet och tillit vi kan konstatera att vi alla är beredda att ta det samhällsansvar vi beskriver i vår värdegrund.

Att tänka på i dessa tider är också att vi behöver stå enade mot den yttre fienden, i det här fallet Corona, att vara källkritiska och tänka till innan vi delar inlägg på sociala medier och att hålla en god ton i diskussionerna är ett sätt att visa ömsesidig respekt, också det ett värdeord i vår värdegrund.

Det känns extra bra att vara bilkårist just nu, att tillhöra en organisation vars uppgifter är att bistå samhället och våra medmänniskor i en kris av sällan skådat slag. Det känns meningsfullt!

Inger Karlsson och Ingela Kronlund, riksbilkårchefer

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren