Det här visste du inte att vi gör i Bilkåren – också!

Skrivet den 06 oktober av Bilkåristen

ssm
Under sensommaren har jag för Bilkårens räkning deltagit i SSM (Strålsäkerhetsmyndighetens) övning “Lilian”. Det görs tillsammans med Lottakåren och Blå Stjärnan. Först har vi ett förmöte, då vi gör upp planerna om vem vi ska åka med och vart vi ska. Naturligtvis friskas minnet upp, så vi vet hur vi ska göra, och får material o.dyl. (Plus en härlig måltid!)

På övningsdagen steg jag upp “jättetidigt” för att först hämta mina två kompisar och sen köra till trakterna av Hässleholm. Där besökte vi tre lantbrukare, som i förväg var vidtalade om att vi skulle komma. Det hela gick sen ut på att man samlade in gräs från beteshagar, och detta görs efter noggranna instruktioner. Lantbrukarna är oftast positiva till detta. För vad det går ut på är ju, om det blir ett skarpt läge, dvs kommer nedfall från exempelvis ett havererat kärnkraftverk, då ska vi kunna rycka ut och ta prover för analys med kort varsel.

Det gäller att ha storstövlarna på, för man vet inte vad man trampar i ibland! Det blir ju en utflyktsdag, och vi hade tur med vädret, så när morgondimman skingrats, blev det strålande solsken. När vi samlat in det gräs vi skulle ha och paketerat det enligt konstens alla regler, var det så dags för det medhavda fikat. Sedan åkte vi tillbaka hem och lämnade proverna för vidare transport till Labbet i Malmö, där det skulle analyseras.

Några dagar senare var det uppföljning och vi fick gott betyg, vi hade skött oss som vi skulle!

Jag har också deltagit i bilbältesräkning för NTF. Man ska se hur många som använder sitt bilbälte under färden. Det prickas av i tabeller med förare, manliga och kvinnliga, passagerare och barn i bilen. Tre timmar ska man räkna, helst alla som kommer förbi. Och det är bestämt i förväg var och när man ska räkna. Det blev en kanondag med strålande solsken. Mesta tiden var jag ensam och man koncentrerar sig så att man blir snurrig i huvudet till sist. En och annan förbipasserande gående undrade vad jag gjorde. “Det är bra” sa dom. “Du kollar inte hastigheten också?”. Det var 30 där jag satt, och det var nog många som inte höll den begränsningen!

Det är inte alltid så lätt att se om folk har bältet på eller inte, men det finns en tabell för det också. Jag tycker nog de var rätt duktiga med att ha bältena på, men en och annan hade det inte! Fy! Där var även barn som inte satt bältade!?! Vad tänker man på?

Det här tror jag ligger till grund för trafiksäkerhetsarbetet i NTF, och vi i Helsingborgs Bilkår har deltagit länge i detta. Kul att få göra en insats!

Rose-Marie Nilsson, Helsingborgs Bilkår

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren