Det är kallt och det är massor av snö

Skrivet den 19 januari av Bilkåristen

Termometern visar -27,4 och solen har ännu inte gått upp. Det biter i kinderna och knarrar under sulorna under den korta promenaden från kasern till lektionssalen. Övningsledaren Peter ger förutsättningar för dagens terrängkörning på GK Bandvagn Vinter, bland annat koordinater för de punkter som ska passeras. Det här är dagen då alla pusselbitar som man fått under både barmarks- och vinterkursen ska läggas ihop och alla ska få testa sina kunskaper och gruppvis lösa uppgiften att ta sig fram genom terrängen.

Bandvagnarna görs i ordning och tankas, den personliga utrustningen är på plats. Förarna jobbar gruppvis, två fordon i varje grupp där man turas om att läsa karta och reka väg eller att köra. Lunchen tillagas i påsar och utspisas gruppvis i vagnarna. Det visar sig inte alltid vara så lätt att hitta lämpliga stråk för att ta fram fordonen genom terrängen och man får göra flera omtag. Dagen blir lång och mörkret faller tidigt i Boden så här års, så redan på eftermiddagen har svårighetsgraden för orienterandet ökat kraftigt pga mörkret.

Tills slut har alla passerat alla punkter och vi återsamlas för att ta hand om vår utrustning och reflektera över dagens erfarenheter och lärdomar. Det är många dimensioner i lärandet, alltifrån samarbete, rek av lämpliga vägar och orientering till att få testa sin personliga utrustning och jobba med klädseln för att hålla sig torr och varm. Om man inte lyckas hålla värmen och få i sig mat påverkar det snabbt förmågan att lösa uppgiften.

Många av eleverna på kursen är från södra Sverige och få har upplevt denna kyla och fått chansen att testa sig själv och bandvagnen under såna förhållanden tidigare. Nyttigt och roligt.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren