Defense Camp

Skrivet den 06 augusti av Bilkåristen

flygdag
Under sex dagar har 17 ungdomar från Sjövärnskåren, frivilliga Flygkåren och Bilkåren fått prova på organisationernas verksamheter. Varje organisation ansvarade för en heldag med såväl teori som praktik. Vår utgångsplats var Uppsala Garnison.

Under sjövärnskårens dag fick ungdomarna prova på rodd, segling samt åka 700-båt(motordriven). De fick även lära sig göra olika knopar. Hela dagen spenderades på Märsgarn i Stockholms skärgård. Det fantastiska vädret bidrog till en underbar skärgårdsdag, även om flera av ungdomarna klagade på träningsvärk efteråt.

På Bilkårens dag åkte vi till Ledningsregementet i Enköping. Efter genomgång av Bilkårens verksamhet och kort teori om bandvagn 206 och terrängbil 20 ägnades resten av dagen till praktik. Fokus låg på att lära känna fordonen. Bårmontering och ”kläm och känn”. Sedan fordonsorientering på övningsfältet. Tyvärr ville inte båda bandvagnarna vara med under dagen. Ett tekniskt fel gjorde att vi fick byta ut en bandvagn. Resten av dagen ägnades istället åt terrängkörning för att visa vad fordonen klarar av utanför väg. Stort tack till Veronica Fredriksson, Karin Bergsten och Robin Lagerström som ställde upp som förare under dagen.
bv
Under tredje dagen stod flygning på schemat. Tyvärr gjorde vädret att vi fick ändra på planen och istället ägnades dagen åt flygsäkerhet, navigation och meteorologi. På eftermiddagen gjorde vi ett besök på fordonsmuseét Arsenalen i Strängnäs.

Frivilliga flygkårens dag ägnades åt flygning och besök i flygledartornet i Västerås. Till min stora glädje fick vi även se en hel del flygplan från flygmuseét både starta och landa. Bland annat fick vi en uppvisning av en Vampire och en Invador. Alla ungdomar fick ta ut en färdväg och sedan dirigera piloterna under flygningen.
svk rf
Instruktörer från SVK RF, Bilkåren, FFK och FMCK visade och berättade under kursen om organisationernas betydelse för totalförsvaret.
Som vanligt är det fantastiskt roligt att delta vid ungdomsverksamhet. Speciellt roligt var det att samverka med andra organisationer.

Ikväll åker jag hem med minnen av glada skratt, en hel del bus och många nya bekantskaper.

Kursens bästa elevcitat (enligt mig): ”Bilkåren for president!”

Malin Dreifaldt
Riksbilkårchef och ungdomsinstruktör

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren