De frivilliga behöver involveras i kommunernas planering för totalförsvar

Skrivet den 17 mars av Bilkåristen

Idag medverkar jag i kommunchefsföreningens vårmöte. Jag har fått förtroendet att tala om vårt totalförsvar för landets kommunchefer. Jag kommer beskriva hur jag ser på läget i stort men också ge beskriva vad vi har framför oss och vad vi behöver göra gemensamt.

Sverige i Nato innebär nya villkor och en förändrad säkerhetspolitik. Natos artikel 3 utgör en av de grundläggande byggstenarna. Inom ramen för det är det passande att påminnas om att ordet ”kommun” kommer från latinets ”communis” som betyder ”gemensam”. Idag talar jag om totalförsvar och om säkerhetsdiskursen men framförallt om Sveriges behov av förflyttning till ”whole-of-society-approach” och behovet av resliens.

Idag kommer jag fokusera på kommuner och regioners viktiga roll, ansvar och uppdrag inom vårt totalförsvar, vilket jag anser får alldeles för lite utrymme i det offentliga samtalet kring vårt totalförsvar. Jag rätar även ut den svenska förvaltningsmodellens konstruktion och hur styrning och ledning omsätts i praktiken och jag kommer betona och lyfta de frivilliga försvarsorganisationernas roll. De frivilliga försvarsorganisationerna behöver involveras i planeringsförutsättningarna. Är du intresserad av artikel 3? Läs mer här: https://lnkd.in/dRPDZM9P

Ida Texell, riksbilkårchef

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren