Bråda tider på utbildningsavdelningen

Skrivet den 09 april av Bilkåristen

Just nu är det förberedelser för bla GU-F, Gk BV och GK TBL. Samtidigt så har vi börjat få tillbaka planeringsunderlagen för 2015 från förbanden efter dialogen som har genomfördes i slutet av januari. Det ser ganska bra ut så här långt, bla 3 GK BV och 3 GK TBL.

Nu är det dags att börja skörda från rekryteringsevenemangen som genomförts så här långt. Vi flaggar för att den 21 april är sista anmälan till många befattningsutbildningar. Har ni några medlemmar som är intresserade av en befattning i Hv är det tid att söka nu…
Tack till er som bidragit till att vi har ca 27 elever från Bilkåren på vår egen GU-F i Skredsvik.

Nyheter
Vi har nu skapat möjligheten att chatta med oss måndag-torsdag mellan 10.00–14.00. Knappen finns på hemsidan.
Här kan du ställa frågor om de olika befattningarna som Bilkåren har att rekrytera och utbilda mot i Hemvärnet.

Vi har även skapat en ”ny” knapp på hemsidan som heter UTBILDNINGSINFORMATION.
Under den knappen hittar du FÖRSVARSMAKTEN och CIVIL. Den är under uppbyggnad så det kommer hända saker där…
Här finns värdefulla dokument när det är dags att hitta rätt människa till rätt plats.
Alla förband finns inte överallt men i grunden finns:
Hv Bataljonsstab med ledningspluton
Hv Insatskompani
Hv Bevakningskompani

Vem ska ha befattningen? Vilken utbildning krävs för befattningen?

Användbara dokument:
Grundrekrytering
Checklista Befattning i Hemvärnet
Checklista inför kurs
Utbildning Försvarsmakten
Förbandsspecifika befattningsbeskrivningar. Tex HvInsatskompani

Nu redan är det dags att sikta på vår nästa GU-F som genomförs på Revingehed 13-26 september.
Försök att ”styra” eleven till den om det går.

Vi vill även trycka på att ni följer upp eleverna efter genomförd GU-F så att nästa steg i befattningsutbildningen genomförs.
Annars är risken stor att vi tappar bort dessa elever.
Under åren 2010-2013 är det 140 elever som inte hade genomfört nästa steg i utbildningen mot befattning.
Det motsvarar det antal vi har som grundrekrytering att leverera minst till Hemvärnet varje år.

Det gäller även att följa upp att förberedelserna som skall göras före kurs genomförs, tex rep av B-teori.

Det är många befattningsutbildningar som har sista anmälningsdag under april. Se kurskalendariet på http://bilkaren.se/InstruktörChefbilk/Kursöversikt2012/Befattningsutbildningar2014.aspx

Avslutningsvis vill vi också lyfta fram de nya ungdomsutbildningarna som genomförs 2014. Det är bla terränghjuling och Förläggningshelger Vår camp; Höst.

Lycka till med rekryteringen mot befattningar i Hemvärnet.

Adam Hovind, utbildningshandläggare på kansliet
AdamHovind_small

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren