Bland slott och bokskogar

Skrivet den 31 augusti av Bilkåristen

Vi hade kommit till den delen av utbildningen då vi skulle släppas ut i det Skånska vägnätet och orientera oss. Spännande!

Dagen började med en grundlig genomgång av bilorienteringens fantastiska värld.

karta

Ordern var att: Två olika sorters kartor skulle läsas, uppgifter lösas och så skulle vi ha skoj!

Blev det så? Klart det blev!

orienteringVi i lastbil 45 fick vi lära oss massa spännande om Skåne! Bland annat att det finns två Vittskövle, dock bara ett med slott och att dessa ligger ca 8 mil från varandra… (man ska läsa hela instruktionen!), att Skåne inte alls är platt, att det går visst att vända på smala vägar om kartan visar fel… och att det finns många vägar på liten yta, tvärtemot vad vi är vana vid från Norrlands inland och kust.

Med gott sällskap och massa gofika i lastbilen så går dagen snabbt.

Efter en nyligen godkänd uppkörning i ryggen kände man sig som en ”riktig” lastbils chaufför ute i den Skånska trafiken. Kul, spännande och lite nervöst var det allt.

Hur gick det i bilorienteringen då? Jo vi kom på en hedersam andra plats.

daniel

Daniel och Johan, GkTlb Revinge sommaren 2015

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren