Bilkårister på nationell fält-elövning

Skrivet den 15 april av Bilkåristen

bv 3
”Under inledningen av veckoslutet drog ett kraftigt oväder in över Skandinavien med stormbyar och underkylt regn. Temperaturen föll och konsekvenserna blev en s.k. isstorm med stora skador som följd. Tusentals hushåll är fortfarande utan ström, ……….”

Texten ovan är hämtad från inledningen av scenariobeskrivningen för Svenska Kraftnäts (SvK) fältövning som pågår under veckan på Åsbro Kursgård. Här övar Jämtkraft och Skellefteå Kraft personal att tillsammans med SvK´s insatssyrka och frivilligresurser bygga två stycken 130 kV ledningar a´ 8 stolp inklusive lindragning.

Från Bilkåren och FAK ingår 6 st bandvagnsförare, som transporterar ut all stolpmateriel till respektive stolpplats. Stolparna som är mellan 27 – 33 meter höga, byggs bl.a. med hjälp av bandvagnens kran och vinsch.
bv 2
Övningen pågår hela denna vecka och är ett konkret exempel på när våra frivilliga förare gör konkreta insatser för elförsörjningen. Visserligen är det bara övning denna gång, men nästa gång kan det vara skarpt och då finns ett uppbyggt förtroende och samarbete mellan kraftbolag och frivilliga resurser.

Lars Carlsson, bandvangsinstruktör och medlem i Skaraborgs Bilkår
bv 1

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren