Bilkårens jubileumsriksstämma invigd

Skrivet den 17 september av Bilkåristen

I helgen är nästan 200 bilkårister och gäster samlade i Bålsta för riksstämma. Förutom att behandla verksamheten för de gångna åren och fatta beslut om de kommande åren är det samtidigt en manifestation  över våra 80 år i samhällets tjänst.

Inger Karlsson, en av våra nuvarande två riksbilkårchefer konstaterade i sitt inledningsanförande vid öppnandet att det är roligt att leda Bilkåren som är framgångsrik idag och samtidigt kunna få blicka tillbaka på våra 80 år som gått.

”En händelserik period sen förra riksstämman har passerat, händelser som för två år sen betraktades som helt osannolika har plötsligt förvandlats till krass verklighet. Händelser som gör vår verksamhet viktigare och mer relevant nu än på decennier tidigare. En pandemi med restriktioner som fortsatte hela 2020 och större delen av 2021. I takt med klimatförändringarna har extremväder blivit vardag och bränder har härjat skoningslöst runt om i världen, blandat med översvämningar, jordskred, torka och stormar.

Detta och mycket annat har ställt saker på sin spets och utmanat det som tidigare tyckts självklart, som demokratiska värden, alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Det var länge sen vi frivilliga försvarsorganisationer varit så efterfrågade hos både myndigheter och allmänhet.

Vårt motto Vaksam Varsam Verksam är idag lika aktuellt som när det togs fram på 50-talet, även om orden kan tyckas ålderdomliga. Omvärldsläget påminner oss om att vara vaksamma på informationspåverkan, varsamma och hålla en vänlig ton i det vi kommunicerar, verksamma och beredda att ställa upp när vi behövs.

Inger avslutade med att konstatera att Bilkåren är en erfaren 80-åring med utvecklingsfokus som värderar tradition i balans med framåtblickande!

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren