Bilkåren på plats på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen

Skrivet den 13 januari av Bilkåristen

Rikskonferensen samlar varje år ca 350 deltagare och 50-60 talare under tre dagar för kunskapsspridning, samtal och debatt. I fokus står världens säkerhet, Sveriges försvar, människors trygghet och samhällets krisberedskap. Under konferensens första dag behandlades främst vår omvärld med fokus på hot från Ryssland, Kina och Iran. Givetvis berörde flera av talarna de senaste dagarnas händelser kopplade till Iran och USA.

Klas Friberg, chef Säpo och Lena Hallin, chef Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, pratade om den hotbild vi lever med idag.

– Den hotbild som vi hade i går är verklighet i dag. Hoten handlar om att främmande makt försöker påverka Sverige på en mängd olika sätt. Det handlar om aktiviteter och angrepp mot grundläggande individuella rättigheter, vår ekonomi, politiska oberoende eller territoriella oberoende, säger säkerhetspolischef Klas Friberg.

Under flera av dagens seminarium belystes Ryssland. Och de olika händelser som sker både i Ryssland men också i andra länder pga rysk påverkan.

De stora makthavarna runt Putin beskrevs bl.a. av Anders Åslund och Gudrun Persson. Titta gärna på deras föredrag. Åslund visar bl.a. vilka enorma lyxfastigheter och båtar som dessa personer äger. Och hur den ryska statsapparaten fungerar.

Persson beskrev hur den ryska ledningen agerar för att behålla makten; Det räcker inte med att lyssna på den ryska politiska ledningen. Men måste titta på var de faktiskt gör. Under kommande dagar kommer främst Sveriges totalförsvarsförmåga att belysas.

Hela Rikskonferensen webbsänds och kan ses live och i efterhand här på www.folkochforsvar.se

Malin Dreifaldt och Ingela Kronlund, på plats i Sälen

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren