Bilkåren på plats i Sälen

Skrivet den 09 januari av Bilkåristen

salen-1I januari varje år träffas aktörer inom säkerhet och försvar under tre dagar på Högfjällshotellet i Sälen. Konferensen innehåller ett stort antal föredrag och debatter men framförallt ges möjlighet att nätverka. Att träffa de myndigheter och organisationer som vi samverkar med redan idag och aktörer som vi kanske i framtiden kommer att samverka med.

Möjligheten att under en fika eller en lunch sitta ner med myndighetsföreträdare eller riksdagsledamöter betyder oerhört mycket för Bilkåren som organisation. Här finns möjlighet att berätta för deltagarna om vad Bilkåren arbetar med. Att sprida kunskap om vad vi gör och vad vi kan göra för att öka samhällets förmåga att klara en samhällsstörning. Här kan man också återkoppla till högre chefer hos våra uppdragsgivare och berätta om våra utbildningar.

Den stora anledningen att delta på Rikskonferensen är just att bygga och utveckla Bilkårens nätverk. Att vara på plats där väldigt mycket händer under några få dagar. Att prata med ministrar, överbefälhavaren, generaldirektörer, överdirektörer och andra aktörer med ett intresse i försvar och säkerhet. Viktigt för Bilkåren och viktigt för Sveriges totalförsvar.

salen-2Konferensens ca 350 deltagare är inbjudna av Folk och Försvar, där Bilkåren är en av ca nittio medlemsorganisationer. Under söndagen deltog statsministern och under måndagen kommer H.M. Konungen att delta. ÖB, försvarsministern, generaldirektören för  MSB och stora delar av försvarsutskottet deltar under hela konferensen.

Malin Dreifaldt, riksbilkårchef

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren