Bilkåren på plats i Sälen

Skrivet den 09 januari av Bilkåristen

salen-1I januari varje år träffas aktörer inom säkerhet och försvar under tre dagar på Högfjällshotellet i Sälen. Konferensen innehåller ett stort antal föredrag och debatter men framförallt ges möjlighet att nätverka. Att träffa de myndigheter och organisationer som vi samverkar med redan idag och aktörer som vi kanske i framtiden kommer att samverka med.

Möjligheten att under en fika eller en lunch sitta ner med myndighetsföreträdare eller riksdagsledamöter betyder oerhört mycket för Bilkåren som organisation. Här finns möjlighet att berätta för deltagarna om vad Bilkåren arbetar med. Att sprida kunskap om vad vi gör och vad vi kan göra för att öka samhällets förmåga att klara en samhällsstörning. Här kan man också återkoppla till högre chefer hos våra uppdragsgivare och berätta om våra utbildningar.

Den stora anledningen att delta på Rikskonferensen är just att bygga och utveckla Bilkårens nätverk. Att vara på plats där väldigt mycket händer under några få dagar. Att prata med ministrar, överbefälhavaren, generaldirektörer, överdirektörer och andra aktörer med ett intresse i försvar och säkerhet. Viktigt för Bilkåren och viktigt för Sveriges totalförsvar.

salen-2Konferensens ca 350 deltagare är inbjudna av Folk och Försvar, där Bilkåren är en av ca nittio medlemsorganisationer. Under söndagen deltog statsministern och under måndagen kommer H.M. Konungen att delta. ÖB, försvarsministern, generaldirektören för  MSB och stora delar av försvarsutskottet deltar under hela konferensen.

Malin Dreifaldt, riksbilkårchef

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren