Bilkåren och rattar…

Skrivet den 07 mars av Bilkåristen

Så här i årsmötestider hör man mycket om rattar i Bilkåren. Våra årsrattar är Bilkårens sätt att visa uppskattning för långt och troget medlemskap. Den lokala kåren delar ofta ut årsrattar till sina medlemmar på sina årsmöten och de finns för varje fem-tal medlemsår. Den första är en årsratt i silver som man får efter sina första fem medlemsår, sedan blir det guld efter 10 år, 25-årsratten är i guld med vit emalj och 50-årsratten är guld med en smaragd. Den som varit med längst än så länge har fått sin 70-årsratt och den är i guld med röd emaljbotten med en rubin. Det är verkligen respekt att ha en 70-årsratt! Tänk att vara sin organisation trogen genom ett helt liv.
Årsrattar symboliserar verkligen den ömsesidiga relationen som finns mellan medlemmarna och organisationen. Med ömsesidighet menar vi att medlemmar formar sin organisation, men medlemmar formas och utvecklas också tack vare organisationen Bilkåren, genom möten, kurser, uppdrag och upplevelser. Och för Bilkåren är det lika viktigt att ha medlemmar som varit med ett år, fem år, 25 år eller ett helt liv. Det är just genom den blandningen som vi utvecklar och formar Bilkåren tillsammans.
Hoppas att du bär din årsratt med stolthet när du fått den. Men framförallt, hoppas du fortsätter vara medlem och forma Bilkåren och vår verksamhet långt in i framtiden. För den resan behöver vi både vara många och aktiva i för att klara.
IMG_0129

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren