Bilkåren i Almedalen – en hälsning från Ida

Skrivet den 01 juli av Bilkåristen

Almedalen har varit i full gång några dagar och jag har varit engagerad i två olika områden i år. Under mina dagar i Visby har jag särskilt bevakat
·       Totalförsvar med fokus på Sverige i Nato och vår gemensamma förmågehöjning, med skärpan inställd på whole-of-society approach och hur snabbt omställning kan ske.
·       Ungas delaktighet i samhällsutvecklingen och civilsamhällets betydelse för vår demokrati.
För mig samvarierar de två områdena kraftigt och för att klara det ena behöver du förstå det andra. Jag sätter stor ära att genom mina olika ämbeten analysera, förstå och lägga pusslet så att mitt beslutsfattande kan vara kraftfullt och mitt ledarskap modigt.

Tidigare i veckan lyssnade jag särskilt på Swedish Armed Forces bedömning av säkerhetsläget och den strategiska förflyttningen som Sverige behöver genomföra. Det som slår mig är hur angeläget det är att beslutsfattare förstår och nu omsätter ord till handling. Jag brukar kalla det ”operationalisering av beslut” och efter mina 20 år som räddningschef och nu kommunchef konstaterar jag ödmjukt att det är en specialkompetens som bygger på förmåga att förstå.

Häromdagen drog Civilsamhällesarenan igång och där har jag följt och analyserat vad som sägs om hur vi identifierar verktyg för att vidga det demokratiska deltagandet och öka engagemanget i civilsamhället. Enligt mig ett av de viktigaste verktygen för att skapa försvarsvilja och ett hållbart samhälle. Civilsamhällesarenan arrangeras av bland annat av Ideell Arena, där Bilkåren är en av partnerskapsorganisationerna.

Jag har också hunnit med att möta vår kår på Gotland och tillsammans med Gotlands kårchef Marie Hoas och övriga frivilliga försvarsorganisationer delat ut flyers och pratat frivillighet från vår gemensamma utställningsplats, och tidigare i veckan medverkade jag i ett seminarium som arrangerades av Försvarshögskolan och Röda Korset.

 Ida Texell, riksbilkårchef

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren