Bara genom att delta kan du bidra

Skrivet den 15 april av Bilkåristen

I skrivande stund har nästan alla kårer genomfört sina årsmöten. Tusen tack alla duktiga funktionärer för ännu ett väl genomfört verksamhetsår! Ni är otroligt viktiga för att Bilkåren ska fungera med alla de uppgifter som ska skötas.

Vi har en hel del nyvalda styrelsefunktionärer, vilket är väldigt glädjande! Vi behöver verkligen vara flera som delar på ansvaret för Bilkåren. Att sitta i en styrelse är ju ett sätt att engagera sig, andra sätt kan vara att vara med och göra punktinsatser utan att sitta i styrelsen, t ex rekryteringsinsatser, aktivera sig under krisberedskapsveckan, fixa fika på kåraktiviteter, civila körningar, skriva i kårbladet, fixa ett studiebesök, vara med i en studiecirkel, mm. Alla är viktiga och kan bidra, även om man inte har ett avtal eller en överenskommelse!

Det är så mycket på gång i Bilkåren som vanligt, t ex krisberedskapsveckan (vecka 19) med totalförsvarsinformation till allmänheten, Växthuset- ett utvecklingsprogram för nuvarande och blivande ledare i Bilkåren, ny utbildning till civil allmäninstruktör, olika studiecirklar, spelet om trafiken med delsträcka 2 har precis startat, kursverksamheten är i full gång, och mycket, mycket mer, bl a alla de aktiviteter som kårerna planerar och genomför lokalt.

Vi vill uppmana alla medlemmar att vara med på minst en aktivitet som kåren ordnar under året. Tänk så mycket positiv energi det skulle ge! Bara genom att delta kan du bidra! Det saknas inte möjligheter och tillfällen att engagera sig. Välj det som passar dig!

Vi vill också passa på att önska alla våra medlemmar en Glad och trevlig Påsk med härligt vårväder och förhoppningsvis skön ledighet. Och en sak till; du har väl inte glömt att anmäla dig till årets Bilkårshändelse, Sommarträffen 3-4 augusti i Marma?!  Läs mer och anmäl dig här.

Vi ses då!

Inger & Ingela, Riksbilkårchefer

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren