Bandvagnsförare på elövning

Skrivet den 13 april av Bilkåristen

IMG_2376

I strålande vårväder startade vårens elövning på Åsbro Kursgård. Tre linjelag från Svenska Kraftnäts (SvK) insatsstyrka, två bandvagnsförare från Bilkåren och två från FAK samt fyra stycken från FRO/MOLOS deltar i övningen. Nytt för denna övning var att det skulle byggas en 130 kV ledning med 7 stolpar samt att det skulle dras lina i alla tre faserna i den ledning som byggdes under elövningen hösten 2015.

Bandvagnsförarna startade på söndagen med genomgång av maskinerna, träning i lastning/lossning med kran. En annan viktig sak är att kunna lastsäkra på rätt sätt så att alla delar kommer med till stolpplatsen när transporten går över stock och sten eller genom riktigt blöta surhål.

Efter genomgångar om förutsättningar för övningen, kompetenskartläggning, avtalsskrivningar, arbetsmiljöregler och riskanalyser så kom äntligen arbete med att bygga nya ledningen igång strax förre lunchen på måndagen. Två lag bygger stolpar och det tredje förbereder indragningen på gamla linjen.

IMG_2357

Tisdagen blev ännu en solig dag och arbetet fortskred enligt plan och fortsätter det i denna takt, så kommer vi att hinna bygga färdigt linjen och dra alla tre faserna på gamla linjen tills torsdag kväll.

Lars Carlsson

Bandvagnsinstruktör och övningsledningen

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren