Bandvagnsförare på elövning

Skrivet den 13 april av Bilkåristen

IMG_2376

I strålande vårväder startade vårens elövning på Åsbro Kursgård. Tre linjelag från Svenska Kraftnäts (SvK) insatsstyrka, två bandvagnsförare från Bilkåren och två från FAK samt fyra stycken från FRO/MOLOS deltar i övningen. Nytt för denna övning var att det skulle byggas en 130 kV ledning med 7 stolpar samt att det skulle dras lina i alla tre faserna i den ledning som byggdes under elövningen hösten 2015.

Bandvagnsförarna startade på söndagen med genomgång av maskinerna, träning i lastning/lossning med kran. En annan viktig sak är att kunna lastsäkra på rätt sätt så att alla delar kommer med till stolpplatsen när transporten går över stock och sten eller genom riktigt blöta surhål.

Efter genomgångar om förutsättningar för övningen, kompetenskartläggning, avtalsskrivningar, arbetsmiljöregler och riskanalyser så kom äntligen arbete med att bygga nya ledningen igång strax förre lunchen på måndagen. Två lag bygger stolpar och det tredje förbereder indragningen på gamla linjen.

IMG_2357

Tisdagen blev ännu en solig dag och arbetet fortskred enligt plan och fortsätter det i denna takt, så kommer vi att hinna bygga färdigt linjen och dra alla tre faserna på gamla linjen tills torsdag kväll.

Lars Carlsson

Bandvagnsinstruktör och övningsledningen

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren