Årsdagen av skogsbränderna 2018

Skrivet den 12 augusti av Bilkåristen

Det var med blandade känslor jag åkte till Kårböle i fredags. Nästan precis för ett år sedan åkte jag hem därifrån efter min andra tur som bandvagnsförare för Trafikverket. Då hade jag deltagit ett antal nätter i släckningsarbetet i skogarna i Ljusdalstrakten. Då ganska trött och svettig. Nu betydligt fräschare. Den här gången var anledningen till besöket också betydligt roligare.

Länsstyrelsen anordnade en minnesceremoni vid Kårböleskans ett år efter att räddningsinsatserna förklarades som avslutade. För att stoppa elden krävdes stor samordning mellan myndigheter, frivilliga och kommuner. Räddningsinsatserna är ett resultat på de samarbeten som krävdes och de stora och små gärningar som tillslut kunde släcka lågorna. Det var alla de som deltog på ett eller annat vis som nu var inbjudna och som skulle avtackas.

Många anslöt till ceremonin, ortsbefolkningen, Räddningstjänsten, Hemvärnet, Frivilligorganisationer, Ljusdal kommun med flera. Tal hölls av landshövdingen Per Bill som berättade om brandens olika faser. Idag övergick arbetet i fas fyra som är Utvärdering. Det gäller att hålla i processer som inte är klara för att inte gå tillbaka till det normala utan uppdatera till Ljusdal 2.0. Räddningsledaren Robert Stridh påtalade det viktigaste – ingen kom till skada och ingen omkom i branden. Han pratade också om att när det hemskaste händer då kliver det goda fram. Vilket verkligen visade sig under branden. Landshövdingen och byalagets ordförande Stellan Fagrell avslutade ceremonin med att avtäcka en minnessten som en påminnelse över branden och samtidigt ett tack till de som var med och bekämpade den.

På hemvägen åkte jag in och kikade i det som tidigare varit skog men som idag endast är stora svarta förkolnade områden. Fast jag var på plats under branden är det svårt att förstå hur stort område den härjade på.

Som Bilkårens representant under ceremonin mottog jag en tavla som tack för de insatser alla bilkårister gjorde under branden.

Tillsammans är vi starka!

Susanne Wieselgren

Stolt bilkårist och bandvagnsförare

 

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren