Ännu en del av bilkåristens verksamhet!

Skrivet den 02 november av Bilkåristen

20141030_231634
Jag är nyss hemkommen från ett Bataljonsråd där jag sitter med som funktionsföreträdare för Bilkåren och bilkåristerna inom min bataljon. Det börjar 18:30 med lätt förtäring innan själva mötet börjar 19:00.
Ibland går det fort, ibland drar det ut på tiden. Ikväll slutade vi 22:00.

Förutom de vanliga punkterna såsom val av sekreterare och justeringsman samt föredragningslistans fastställande och föregående protokoll, är en del av punkterna Rekrytering, kompanichefs redovisning, orientering från Myndigheten och tjänstegrensvis info, där jag har min uppgift att informera om ev nya förare på gång samt utbildningsbehov. Påtalar även att vi behöver veta vilka vakanser som finns för att rekrytera ”rätt ”.

Vi beslutar att tillsammans söka tillfällen och datum för gemensam rekrytering, tex Hemvärnets Dag samt Anhörigdagen (för våra nära och kära som vill komma och titta på vår verksamhet). Vi påminns om att Hemvärnet fyller 75 år 2015. Verksamhetskalendern gås igenom och förutom KFÖ och SÖF finns ett antal KU/Funktionsutbildningar inom Bataljonens ram nästa år. Det ser ut att bli ett år med mycket gröntjänst för oss.

Efter ett intensivt möte tackar Bataljonschefen för visat intresse samt avslutar mötet. Ett par av oss stannar kvar ett tag och snackar lite men snart skiljs vi åt och kör hem. Det är ju en dag imorgon med.

Anna Holmqvist
Kårchef Hässleholm-Perstorp samt funktionsföreträdare i Bataljonen.

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren