Ännu en del av bilkåristens verksamhet!

Skrivet den 02 november av Bilkåristen

20141030_231634
Jag är nyss hemkommen från ett Bataljonsråd där jag sitter med som funktionsföreträdare för Bilkåren och bilkåristerna inom min bataljon. Det börjar 18:30 med lätt förtäring innan själva mötet börjar 19:00.
Ibland går det fort, ibland drar det ut på tiden. Ikväll slutade vi 22:00.

Förutom de vanliga punkterna såsom val av sekreterare och justeringsman samt föredragningslistans fastställande och föregående protokoll, är en del av punkterna Rekrytering, kompanichefs redovisning, orientering från Myndigheten och tjänstegrensvis info, där jag har min uppgift att informera om ev nya förare på gång samt utbildningsbehov. Påtalar även att vi behöver veta vilka vakanser som finns för att rekrytera ”rätt ”.

Vi beslutar att tillsammans söka tillfällen och datum för gemensam rekrytering, tex Hemvärnets Dag samt Anhörigdagen (för våra nära och kära som vill komma och titta på vår verksamhet). Vi påminns om att Hemvärnet fyller 75 år 2015. Verksamhetskalendern gås igenom och förutom KFÖ och SÖF finns ett antal KU/Funktionsutbildningar inom Bataljonens ram nästa år. Det ser ut att bli ett år med mycket gröntjänst för oss.

Efter ett intensivt möte tackar Bataljonschefen för visat intresse samt avslutar mötet. Ett par av oss stannar kvar ett tag och snackar lite men snart skiljs vi åt och kör hem. Det är ju en dag imorgon med.

Anna Holmqvist
Kårchef Hässleholm-Perstorp samt funktionsföreträdare i Bataljonen.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren