Alla är här!

Skrivet den 03 juli av Bilkåristen

Mia
Ja, så känns det verkligen när man befinner sig mitt i hetluften under Almedalsveckan. I år är det nytt rekord, med över 10 600 utställare. Antalet besökare har jag ingen aning om, men det känns som flera miljoner…..

En av alla utställare är FOS, Frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté. FOS är ett gemensamt samarbetsorgan och har uppgiften är att utveckla samarbetet mellan de frivilliga försvarsorganisationerna. Samtliga frivilliga försvarsorganisationer är medlemmar, och har en representant i styrelsen. Under Almedalsveckan (t o m söndag) har vi en monter på Donners plats, precis innanför ingången till Almedalen, som bemannas av oss representanter ur FOS, dvs från olika frivilliga försvarsorganisationer. Under parollen ”Vinst varje gång” delar vi ut en skraplott, där ”vinsten” är en adress till en tillfällig hemsida, www.vinstvarjegang.se. På den hemsidan går det sedan att komma vidare till respektive organisation.

Jag bemannade montern i tisdags eftermiddag, från kl 14 fram till dess att Jimmie Åkesson skulle tala kl 19, och det var – minst sagt! – intressant! De som besöker Almedalsveckan är en salig blandning av människor; politiskt aktiva (förstås!), journalister, turister, representanter från olika kommuner, landsting och länsstyrelser, men även en mängd olika intresseorganisationer, t ex unga KRIS, Lärarnas riksförbund, FPA (Försvarspolitisk arena), olika företag, t ex KPMG, Samhall, MTG. Som sagt: En salig blandning!

Att rekrytera här, eller åtminstone sprida kunskap (försvarsupplysa) om oss och försvaret, skiljer sig en hel del från en ”vanlig” rekrytering; ibland strosade människor förbi, och stannande intresserat upp och lyssnade, ibland jäktade de förbi, på väg till eller från ett av alla otaliga seminarier, och var inte mottagliga för något. Jag valde ganska snart att rikta in mig på bl a ungdomar (ca 15-25 år), människor som representerade olika ungdomsorganisationer och människor med en trolig politisk inriktning som inte var positiv till Försvarsmakten (t ex F!). Jag hade JÄTTEKUL!!! Vilka diskussioner, vilka REAKTIONER! Den starkaste erfarenheten är definitivt att vår ungdomsverksamhet är okänd för väääldigt många människor, och när jag berättar om all verksamhet vi gemensamt bedriver, blir gemene man mycket imponerad! En annan erfarenhet är att det finns en bred missuppfattning, kring att vi enbart bedriver ”grön” verksamhet, och att vapenvägrare och pacifister varken är välkomna eller kan finna en meningsfull verksamhet hos oss. Båda dessa erfarenheter är något jag definitivt har tagit till mig inför mitt fortsatta arbete med Information och Rekrytering inom Bilkåren!

För er som aldrig närvarat vid en Almedalsvecka, kan jag varmt rekommendera det! Här finns pulsen och framtidstron!!! Lägg dock lite tid på att planera vistelsen; boka resa och boende TIDIGT, och gör ett ordentligt schema på vilka seminarier du vill delta i. Själv har jag följt flera via webben, då jag även har make och barn med mig ner hit.

Mia Rexfalk, Centralstyrelsen

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren