Bilkåren på Försvarskonferensen i Skövde

Skrivet den 11 april av Bilkåristen

Denna vecka har bjudit på två mycket givande dagar med mycket information och debatter inom totalförsvarsområdet, men också tillfälle att utbyta erfarenheter och skapa nya kontakter. 300 deltagare, alla med nära anknytning till frågor inom Totalförsvaret, var samlade på Försvarskonferensen i Skövde måndag – tisdag tidigare i veckan.

Paula Holmqvist, ledamot i Försvarsutskottet, besöker Bilkåren.

Fokus låg på totalförsvaret, men stor del låg även på de Frivilliga försvarsorganisationerna. Vi nämndes så många gånger under konferensen så det gick inte att hålla räkningen. Det talades oavbrutet om vilken förstärkningsresurs vi är och hur viktiga vi är utefter vilken kompetens vi besitter. Det är inte utan att man känner sig stolt över att vara en del av och kunna bidra till totalförsvaret. Vi i de frivilliga försvarsorganisationerna hade under de här dagarna också en utställning som alla deltagarna flitigt besökte under fika och luncher.

Annika Nordgren Christensen höll ihop konferensen, en otroligt duktig moderator som snabbt knöt ihop säcken efter varje programpunkt. Säkerhetspolisen och MUST inledde konferensen och deras budskap var mycket tydligt, samverkan och samarbete är nyckeln till framgång. De påtalade att glappet mellan hot och skydd ökar och vi måste försöka skydda våra skyddsvärden. Det kan inte skjutas upp, hoten pågår redan idag. ”Vi måste skydda det som är skyddsvärt, här och nu”. Vi måste fråga oss vad det är ”vi” gör som påverkar Sveriges säkerhet för vi måste alla hjälpas åt att skydda Sverige. Det behövs resurser för att göra detta och alla resurser i det här fallet är skattepengar, vilket gör det till en politisk fråga och det var många politiker från Försvarsutskottet som deltog under konferensen. Det påtalades att Sveriges styrka är folkets vilja och förmåga till att samarbeta och svagheten ligger i att det finns fortfarande en naivitet Sverige.

För att lyfta några av alla andra föreläsare så fanns chefen för Ledningsstabens Totalförsvarsavdelning (LEDS TF), Gabor Nagy på plats. Deras uppgift är att utveckla, leda och samordna Försvarsmaktens samverkan med det civila försvaret. Han sade i sitt anförande att för ett antal år sedan bestod Försvarsmakten av 800 000 personer och idag är det bara 10% av det kvar och lite ombytta roller – i dag är det Försvarsmakten som måste förlita sig på det civila försvaret/samhället.

Chefen för avdelningen för utveckling av samhällsskydd, vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), pratade om att de håller på att utveckla det civila försvaret, allt ska bygga krisberedskapen och ”Alla har ett ansvar”. Det är otroligt många aktörer som måste vara inblandade för att få ett civilt försvar att fungera. Det civila försvarets tre huvuduppgifter är att värna om civilbefolkningen,  säkra viktiga samhällsfunktioner och bidra till Försvarsmaktens förmåga.

Chefen för Hemvärnets Stridsskola, HvSS berättade om Hemvärnet och personalförsörjningsutmaningar. Han förtydligade att det är ett ”klassiskt” system där den frivillige inte har något anställningsförhållande med Försvarsmakten. Det bygger på frivillighet och en av de största styrkorna är den breda folkförankringen som stärker motståndskraften och höjer försvarsviljan.

Ett mycket intressant inslag var när brandchef Johan Szymanski och vice brandchef Peter Bäcke vid Norra Dalarnas Räddningstjänst berättade om bränderna vid Älvdalens skjutfält förra sommaren och delade med sig av sina erfarenheter därifrån.

Som grädde på moset så avslutades det med en paneldiskussion med ledamöter från Försvarsutskottet då fokus låg på den slutrapport från Försvarsberedningen, gällande försvarsinriktningen 2021-2025, som kommer att landa på riksdagens bord i maj.

Utöver att vi tog med oss att vi ska samverka och samarbeta mer för att nå störst effekt är att vi ska göra vårt bästa med de resurser som finns idag. Vi ska inte se problem utan vara mer fokuserade på att vara problemlösare.

Ingela och Susanne

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren