Bilkåren på Försvarskonferensen i Skövde

Skrivet den 11 april av Bilkåristen

Denna vecka har bjudit på två mycket givande dagar med mycket information och debatter inom totalförsvarsområdet, men också tillfälle att utbyta erfarenheter och skapa nya kontakter. 300 deltagare, alla med nära anknytning till frågor inom Totalförsvaret, var samlade på Försvarskonferensen i Skövde måndag – tisdag tidigare i veckan.

Paula Holmqvist, ledamot i Försvarsutskottet, besöker Bilkåren.

Fokus låg på totalförsvaret, men stor del låg även på de Frivilliga försvarsorganisationerna. Vi nämndes så många gånger under konferensen så det gick inte att hålla räkningen. Det talades oavbrutet om vilken förstärkningsresurs vi är och hur viktiga vi är utefter vilken kompetens vi besitter. Det är inte utan att man känner sig stolt över att vara en del av och kunna bidra till totalförsvaret. Vi i de frivilliga försvarsorganisationerna hade under de här dagarna också en utställning som alla deltagarna flitigt besökte under fika och luncher.

Annika Nordgren Christensen höll ihop konferensen, en otroligt duktig moderator som snabbt knöt ihop säcken efter varje programpunkt. Säkerhetspolisen och MUST inledde konferensen och deras budskap var mycket tydligt, samverkan och samarbete är nyckeln till framgång. De påtalade att glappet mellan hot och skydd ökar och vi måste försöka skydda våra skyddsvärden. Det kan inte skjutas upp, hoten pågår redan idag. ”Vi måste skydda det som är skyddsvärt, här och nu”. Vi måste fråga oss vad det är ”vi” gör som påverkar Sveriges säkerhet för vi måste alla hjälpas åt att skydda Sverige. Det behövs resurser för att göra detta och alla resurser i det här fallet är skattepengar, vilket gör det till en politisk fråga och det var många politiker från Försvarsutskottet som deltog under konferensen. Det påtalades att Sveriges styrka är folkets vilja och förmåga till att samarbeta och svagheten ligger i att det finns fortfarande en naivitet Sverige.

För att lyfta några av alla andra föreläsare så fanns chefen för Ledningsstabens Totalförsvarsavdelning (LEDS TF), Gabor Nagy på plats. Deras uppgift är att utveckla, leda och samordna Försvarsmaktens samverkan med det civila försvaret. Han sade i sitt anförande att för ett antal år sedan bestod Försvarsmakten av 800 000 personer och idag är det bara 10% av det kvar och lite ombytta roller – i dag är det Försvarsmakten som måste förlita sig på det civila försvaret/samhället.

Chefen för avdelningen för utveckling av samhällsskydd, vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), pratade om att de håller på att utveckla det civila försvaret, allt ska bygga krisberedskapen och ”Alla har ett ansvar”. Det är otroligt många aktörer som måste vara inblandade för att få ett civilt försvar att fungera. Det civila försvarets tre huvuduppgifter är att värna om civilbefolkningen,  säkra viktiga samhällsfunktioner och bidra till Försvarsmaktens förmåga.

Chefen för Hemvärnets Stridsskola, HvSS berättade om Hemvärnet och personalförsörjningsutmaningar. Han förtydligade att det är ett ”klassiskt” system där den frivillige inte har något anställningsförhållande med Försvarsmakten. Det bygger på frivillighet och en av de största styrkorna är den breda folkförankringen som stärker motståndskraften och höjer försvarsviljan.

Ett mycket intressant inslag var när brandchef Johan Szymanski och vice brandchef Peter Bäcke vid Norra Dalarnas Räddningstjänst berättade om bränderna vid Älvdalens skjutfält förra sommaren och delade med sig av sina erfarenheter därifrån.

Som grädde på moset så avslutades det med en paneldiskussion med ledamöter från Försvarsutskottet då fokus låg på den slutrapport från Försvarsberedningen, gällande försvarsinriktningen 2021-2025, som kommer att landa på riksdagens bord i maj.

Utöver att vi tog med oss att vi ska samverka och samarbeta mer för att nå störst effekt är att vi ska göra vårt bästa med de resurser som finns idag. Vi ska inte se problem utan vara mer fokuserade på att vara problemlösare.

Ingela och Susanne

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren