2021 – ett fantastiskt bilkårsår!

Skrivet den 19 december av Bilkåristen

År 2021 är snart till ända. Ett år som präglats av starka känslor – besvikelser varvat med hopp. I början av året var vi fortfarande fast i pandemins hårda grepp, vilket efter hand byttes ut mot förhoppningar om lättade restriktioner. I takt med att vaccinationerna kom igång och under sommaren och tidig höst var vi nästan framme och kunde se ljuset i tunneln. Det blev en kortvarig glädje. Ytterligare en mutation dök upp och snart började smittkurvorna peka i fel riktning och flera av de lättade restriktionerna var på väg tillbaka.

För Bilkårens del har pandemin påverkat stora delar av vår verksamhet, särskilt vår utbildningsverksamhet, vilket känns extra tråkigt med tanke på hur många nya medlemmar vi har rekryterat under både 2020 och 2021, som bara väntar på att få komma igång med sin utbildning. Under sommaren och hösten kunde vi dock genomföra en hel del utbildningar och vi vet att många av våra medarbetare på kansliet och våra instruktörer har slitit hårt för möjliggöra det. Organisationen har verkligen prövats och många bilkårister har gjort enastående insatser för att bistå samhället i pågående kris.

Som tur är finns en mängd andra sätt att engagera sig i Bilkåren och bidra i vår verksamhet, allt ifrån styrelsearbete till att bara delta på kårens aktiviteter. Krisberedskapsveckan är exempel på en aktivitet där man kan engagera sig och öka sin egen och andras kunskaper om totalförsvaret, och att döma av kårernas rapporter var det många som tog den chansen. Våra kårfunktionärer har samtalat med inte mindre än 800 personer om totalförsvaret under den veckan. Ett imponerande resultat!

Trots utmaningar och svårigheter kan vi se tillbaka på ännu ett fantastiskt Bilkårs-år med olika aktiviteter som trafikquiz, digitala konferenser, webbinarier, sommarträff, kick-offer för kårerna, krisberedskapsvecka med krisquiz, trafikdag, jämställdhetsseminarium, kurs om Digital motståndskraft, Växthuset och mycket, mycket mer. Att använda det digitala formatet har blivit en räddare och ett bra komplement till fysiska möten.

Och så kan vi hälsa mer än 750 nya medlemmar välkomna! Fantastiskt roligt!

Tusen tack till alla som har bidragit under året i stort som smått! Ni är våra medlemmar och ni är betydelsefulla, både för Bilkåren och för Sveriges totalförsvar!

Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År, med förhoppningsvis avtagande smittspridning

Inger och Ingela

Nöjda och stolta riksbilkårchefer

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren