hallare

Bli medlem

Att bli medlem i Bilkåren är ett ställningstagande för ett säkrare samhälle. Som medlem i en frivillig försvarsorganisation bidrar du till att stärka Sveriges beredskap i tider av kris och höjd beredskap. I Bilkåren får du goda möjligheter till en meningsfull fritid, men också att bli en pusselbit i det som bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret. Som medlem kan du bidra med insatser som gör skillnad på riktigt.

För oss är alla insatser lika viktiga. Väljer du att vara aktiv och utbilda dig till förare eller logistiker i det militära eller civila försvaret, jobba med kåraktiviteter, hjälpa till med information till allmänheten eller helt enkelt vara medlem utan att delta på aktiviteter så är du lika viktig för oss. Som medlem får du också vår medlemstidning Bilkåristen fyra gånger om året, direkt hem i brevlådan.

Om du vill kommer du att få nya kunskaper, nya vänner och unika upplevelser och erfarenheter som du aldrig kunnat drömma om.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 250:-/år. Om du är senior (71 år eller äldre) eller ungdom (tom 20 år) betalar du bara 150:-. Vi har också familjeavgift, 400:- för alla boende på samma folkbokföringsadress.

Ett medlemskap i Bilkåren kommer du aldrig ångra!

Vill du göra en insats? Har du ett motorintresse? Vi har utbildningarna. Bandvagn, lastbil, buss, släp, elverk, logistiker, instruktör, ungdom, lasthantering ...

Visa alla uppdragsutbildningar

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren