Skaraborg

Vanliga medlemsfrågor

Hur reser jag till kursplatsen?

Du behöver inte själv betala resan från bostaden till kursplatsen när du går på kurs hos Bilkåren. Vår policy är att reseersättning utgår för billigaste färdsätt, vilket oftast är tåg andra klass. För att du ska få bilersättning krävs antingen att du samåkt med en kurskamrat eller att du efter samråd med vårt kansli har fått bilmedgivande. Ibland kan det också vara aktuellt med flyg, även det kräver medgivande från vårt kansli. När du blir antagen till en kurs får du anvisningar om hur du bokar din biljett för att slippa ligga ute med pengar.

Vad är SGI och hur skaffar jag ett SGI-beslut för att få ersättning?

När du är elev på kurs hos oss får du dagpenning för de dagar du skulle ha jobbat. Dagpenningen motsvarar 90% av din sjuklönegrundande inkomst, SGI. För att få dagpenning måste du ha ett beslut om SGI från Försäkringskassan, det får inte vara äldre än 18 månader. Du kan beställa ett SGI-beslut via Försäkringskassans hemsida.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Kan jag utbilda mig för Hemvärnet om jag har en diagnos?

Det är Försvarsmakten som gör den medicinska bedömningen om vilka sjukdomar eller diagnoser som eventuellt skulle kunna vara ett hinder för en befattning i Hemvärnet. Kontakta gärna Försvarsmakten via rekryteringsmyndigheten.se för att få svar på dina frågor.

Måste jag gå en GU-F (grundläggande utbildning för frivilliga) om jag gjort militär grundutbildning, ex gjort lumpen 1998?

Det går inte att svara på exakt. Försvarsmakten gör en bedömning från fall till fall. Det man tittar på är vilken grundutbildning du gjort, när, med vilket resultat och inte minst hur du själv bedömer din egna förmåga.

Är man försäkrad under utbildningen?

Du omfattas av statligt personskadeskydd, ersättning vid ideell skada samt tjänstelivgruppförsäkring. Som medlem i Bilkåren är du också försäkrad. Därför är det viktigt att du har betalat medlemsavgiften.

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Kan man gå sin förarutbildning före GU-F?

Normalt sett måste man alltid börja sin utbildning till Hemvärnet med GU-F, men om det finns särskilda skäl, tex att utbildningstiden blir kraftigt förlängd, kan undantag från utbildningsgången göras, vilket innebär att man kan gå sin förarutbildning innan man gjort GU-F.  Grundkravet är dock att du har genomfört säkerhetsprövning, har fått utrustning och har ditt utbildningsavtal klart.

Vad är medlemsavgiften i Bilkåren?

Medlemsavgiften är 250:-/år, men är du senior (from 71 år) eller ungdom (tom 20 år) betalar du bara 150:-/år. Är man flera som bor på samma folkbokföringsadress betalar man familjeavgift, 400:-/år.

Kan man få körkort om man går med i Bilkåren?

Grundsvaret på denna fråga är nej, man får inte körkort i Bilkåren. Om man engagerar sig och skriver överenskommelse med den civila krisberedskapen måste man ha rätt körkortsklass ”med sig” för det uppdrag man utbildar sig till. Om man tänker engagera sig som förare i Hemvärnet och skriver avtal där så måste man ha B-körkort innan. Sedan utbildas man på det fordonsslag som man ska placeras på, tex lastbil eller buss, och får militärt förarbevis (ett slags militärt körkort) för det. Eftersom utbildningen är samma (men lite mer omfattande) som till civilt tungt körkort kan man på egen bekostnad skriva det civila kunskapsprovet och vi kan ofta erbjuda en civil uppkörning på kursplatsen.

Kan jag gå flera olika fordonsutbildningar för Hemvärnet?

Nej. Bilkåren utbildar dig mot en befattning och då utbildas du på ett fordonsslag, tex lastbil eller bandvagn. Om ditt hemvärnsförband sedan vill att du ska ha kompetens på flera fordon så är det Hemvärnsförbandet och deras utbildningsgrupp som ska kompletteringsutbilda dig.

Kan jag ha avtal med hemvärnet och också ha en överenskommelse med civila krisberedskapen?

Nej. Du kan bara ha ett avtal/överenskommelse. Du kan inte heller tillhöra tex både Svenska Kraftnät och Trafikverket samtidigt. Anledningen är att samhället ska kunna avropa alla frivilliga förstärkningsresurser och Hemvärnet samtidigt och då kan varje person bara vara på ett ställe. Det enda undantaget från denna regel är att man samtidigt som man har ett hemvärnsavtal eller civil överenskommelse också kan vara engagerad i en frivillig resursgrupp (FRG).

Behöver jag repetera B-teori innan kursstart på en militär fordonsutbildning?

Ja! De flesta av oss glömmer en del av den grundläggande körkortsteorin. Av erfarenhet vet vi att det är oerhört svårt att klara teoriprovet för en tyngre behörighet om man inte repeterat B-teorin innan.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vem kan bli medlem i Bilkåren?

Är du svenskt medborgare eller folkbokförd i Sverige är du välkommen som medlem, oavsett ålder eller kön.

MEDLEMSAVGIFT

Nytt från 2020 är att man betalar medlemsavgiften direkt till Bilkåren centralt. Det går INTE att betala in till Skaraborgs Bilkår.

250 kr Vuxen (21–70 år)
150 kr Senior (71+ år)
150 kr Barn/ungdom (0-20 år)
400 kr Familjeavgift*

*medlemmar på samma postadress eller barn/ungdom 0-20 år.

Ny medlem
Medlemsavgiften betalas i samband med att du registrerar dig via www.bilkaren.se/bli-medlem.

Befintlig medlem
Fakturan för nästa år skickas med årets sista nummer av Bilkåristen (Nr 4). Sista betaldatum är 31/1. Fakturan finns även på Mina sidor.


INFORMATION

Här hittar du:

 


Styrelse Info

Viktiga dokument och länkar för styrelsen

 

Bli medlem – vi behöver dig!

Ni som medlemmar är otroligt viktiga för oss. Utan er hade vi inte kunnat existera, och det är för er skull vi finns! Alla som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige och delar Bilkårens värdegrund kan bli medlem. Registrera dig via Bli medlem och betala in medlemsavgiften antingen via Swish, betalkort eller faktura (Obs, välj kår: Skaraborgs Bilkår)!

Som medlem hjälper du oss att bli starkare så vi kan göra ännu mer för Sveriges totalförsvar. Du får också ett antal medlemsförmåner:

  • En årsprenumeration på Tidningen Bilkåristen.
  • Försäkringsskydd när du deltar i Bilkårens aktiviteter.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna via Skaraborg@bilkaren.se, delta på en infoträff eller se nedanstående länkar.

KONTAKTUPPGIFTER / OMRÅDESANSVARIGA

Kårlokal Besöksadress – KLAGSTORPS GÅRD 6, Skövde
Kårlokal Postadress – Skaraborgsbilkår, Frivillighuset, By 321, Box 604, 541 24 Skövde


Info/Rekrytering – skaraborg@bilkaren.se
Utbildning/Avtal Militärt – Fredrik Julin
Utbildning/Avtal Civilt – Mia Erlandsson
Trafikansvarig – Eva Åberg
Ungdomar – skaraborg@bilkaren.se
Totalförsvarsinformation – Ulrika Johansson
Föreningsverksamhet – skaraborg@bilkaren.se

Kårchef  – Mia Erlandsson
Vice kårchef  – Fredrik Julin
Kassör – Ulrika Johansson
Sekreterare – Katja Svensson
Ledamot – Eva Åberg
Ledamot – Isabelle Enell

Vid vakant plats eller om du har övriga frågor kontakta oss på skaraborg@bilkaren.se


Karta till Kårlokal

Sidan uppdaterades den 2022-05-01

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Vill du göra en insats? Har du ett motorintresse? Vi har utbildningarna. Bandvagn, lastbil, buss, släp, elverk, logistiker, instruktör, ungdom, lasthantering ...

Visa alla uppdragsutbildningar

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren