hallare

Åstorp-Klippan

Välkommen till Åstorp-Klippans Bilkår.

Vi är en social kår som håller på våra traditioner att ha många kårträffar vår, sommar, höst & vinter. Titta gärna i vår kalender.

Åstorp-Klippans Bilkår ingår i Skånes Kårråd där vi har ett nära samarbetet med de övriga 6 kårerna i Skåne.  Malmö Bilkår, Sydöstra Skånes Bilkår, Kristianstad Bilkår, Hässelholm-Perstorp Bilkår, Ängelholms Bilkår samt Helsingborgs Bilkår.

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till totalförsvaret. Det innebär att vi har uppdrag inom det militära försvaret, främst Hemvärnet, och i den civila krisberedskapen. Ett medlemskap i Bilkåren innebär gemenskap och engagemang men också möjligheter till kompetensutveckling som du kan nyttja även i din vardag utanför Frivilligorganisationen. Kunskap inom krisberedskap är en eftertraktad kompetens inom både offentlig och privat sektor.

Inom krisberedskapen är transporter en avgörande faktor när det gäller att lösa krisen. Vilken typ av kris eller allvarlig händelse som helst; livsmedelsbrist, elbortfall, dricksvattenproblematik, väpnat angrepp, epidemier eller skogsbrand, kommer att kräva transporter. Bilkårens uppgift är att stödja totalförsvaret genom att rekrytera och utbilda förare inom den militära och civila beredskapen och bidra med totalförsvarsinformation.

Just nu är det mycket debatt och information i samhället om totalförsvarsplanering, där vi alla har en roll. Bilkåren jobbar mycket med totalförsvarsinformation, både internt och externt.

Vill du engagera dig i totalförsvaret och vara med och göra en insats, när och där det händer? Då ska du bli medlem i Bilkåren!

Vill man blir medlem anmäler man sig här: Intresseanmälan.

Några av våra uppdrag i just Åstorp-Klippans Bilkår för att få en en slant till vår kårverksamhet är att vara ”Drivers” på Sweden Rock Festival i Juni varje år samt att vi mer än gärna ställer upp och säljer biljetter till events & rallys på Ring Knutstorp vid ett par tillfällen om året.

Vår styrelse består av :

  • Kårchef:  Helene Nilsson
  • Kassör: Gun Uppman
  • Sekreterare:  May-Louise Berggren
  • Krisberedskapsansvarig: Anna Enroth

Övriga uppdrag är uppdelade enl. nedan:

  • Info & rekrytering: Helene Nilsson
  • Militära- & Civila avtal: Helene Nilsson
  • Totalförsvarsansvarig; Erika Gustavsson
  • Trafikansvarig: Anna Enroth
  • Ring Knutstorp ansvarig: Kajsa Gustafsson

Kontaktinformation

Kårchef: Helene Nilsson
Telefon: 0767-89 57 12

Kalender

juni
5 jun
Sweden Rock Festival 5-8 juni 2024
Åstorp-Klippan
5 jun - 8 jun
11 jun
Vår avslutning med traditionell bilorientering
Åstorp-Klippan
1800-2100
juli
6 jul
Svenskt Sportvagnsmeeting, Ring Knutstorp
Åstorp-Klippan
6 jul - 7 jul

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren