hallare

Ledarutvecklingsprogrammet växthuset

Växthuset är Bilkårens egna ledarutvecklingsprogram där medlemmar ges möjlighet att växa som ledare. Bilkåren har under hela vår historia spelat stor roll för våra medlemmar och för samhället. Det ska vi fortsätta göra. En organisations legitimitet och relevans är beroende av dess förmåga att utvecklas i takt med omvärlden och möta de utmaningar och behov som finns. För det krävs ledarskap. Medlemmar som är beredda att ta på sig uppdrag i våra kårer och ge lite extra av sin tid och engagemang för att forma Bilkåren in i framtiden.

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren, intresserad av utvecklingsarbete och erfarenhet från föreningsarbete, antingen i Bilkåren eller i annan organisation.

Anmälan

Anmälan sker på ansökningsblanketten som du laddar ned och fyller samt mailar till kansliet@bilkaren.se

Sista ansökningsdag för årets program är 20 juni.

Kursdatum

Träffarna genomförs i Stockholm

Träff 1, 12-13 oktober 2024

Träff 2, 23-24 november 2024

Träff 3, 25-26 januari 2025

I Växthuset får du möjlighet till ett unikt personligt utvecklingsprogram samtidigt som du är beredd att ha, eller i framtiden ta på dig, uppgifter i din Bilkår. Du är intresserad av utvecklingsarbete och har nog erfarenhet från föreningsarbete, antingen i Bilkåren eller i annan organisation. Programmet bygger på tre seminariehelger och utöver det vissa uppgifter som du gör däremellan, hemma i din egen kår. Räkna med att hemuppgifterna tar ca 20 timmar. Som deltagare deltar man i hela programmet, dvs alla tre helgerna och hemuppgifterna – det går inte att delta i delar. Programmet har tolv deltagarplatser. Programledare är Inger Karlsson och Peter Tuvegård.

Innehåll

Programmet tar upp tre perspektiv;

Träff 1 handlar om det egna ledarskapet – hur leder jag utifrån vår värdegrund och skapar engagemang runtomkring mig.

Träff 2 handlar om omvärlden – vilka trender ser vi för frivillighet i samhället och hur gör andra organisationer

Träff 3 handlar om Bilkåren – vår organisation igår, idag och i framtiden.

 

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren, intresserad av utvecklingsarbete och erfarenhet från föreningsarbete, antingen i Bilkåren eller i annan organisation.

Anmälan

Anmälan sker på ansökningsblanketten som du laddar ned och fyller samt mailar till kansliet@bilkaren.se

Sista ansökningsdag för årets program är 20 juni.

Kursdatum

Träffarna genomförs i Stockholm

Träff 1, 12-13 oktober 2024

Träff 2, 23-24 november 2024

Träff 3, 25-26 januari 2025

Medlemsutbildningar

Grid
Lista
Spela video Spela video

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren