hallare

Växthuset

Växthuset är Bilkårens egna ledarutvecklingsprogram där medlemmar ges möjlighet att växa som ledare. Bilkåren har under hela vår historia spelat stor roll för våra medlemmar och för samhället. Det ska vi fortsätta göra. En organisations legitimitet och relevans är beroende av dess förmåga att utvecklas i takt med omvärlden och möta de utmaningar och behov som finns. För det krävs ledarskap. Medlemmar som är beredda att ta på sig uppdrag i våra kårer och ge lite extra av sin tid och engagemang för att forma Bilkåren in i framtiden.

I Växthuset får du möjlighet till ett unikt personligt utvecklingsprogram samtidigt som du är beredd att ha, eller i framtiden ta på dig, uppgifter i din Bilkår. Du är intresserad av utvecklingsarbete och har nog erfarenhet från föreningsarbete, antingen i Bilkåren eller i annan organisation. Programmet bygger på tre seminariehelger och utöver det vissa uppgifter som du gör däremellan, hemma i din egen kår. Räkna med att hemuppgifterna tar ca 20 timmar. Som deltagare deltar man i hela programmet, dvs alla tre helgerna och hemuppgifterna – det går inte att delta i delar. Programmet har tolv deltagarplatser. Programledare är Inger Karlsson och Jenny Stridsman.

Innehåll

Programmet tar upp tre perspektiv;

Träff 1 handlar om det egna ledarskapet – hur leder jag utifrån vår värdegrund och skapar engagemang runtomkring mig.

Träff 2 handlar om omvärlden – vilka trender ser vi för frivillighet i samhället och hur gör andra organisationer

Träff 3 handlar om Bilkåren – vår organisation igår, idag och i framtiden.

Tid och plats:

3 – 4 september, 22 – 23 oktober,  26 – 27 november 2022 i Stockholmsområdet.

Ansökan och antagning

Ladda ned ansökningsblanketten, fyll i filen direkt och spara ned den och maila den sedan till kansliet@bilkaren.se.

Sista ansökningsdag är 10 maj. Antagningsintervjuer sker löpande och slutgiltig antagning under juni.

 

Vill du göra en insats? Har du ett motorintresse? Vi har utbildningarna. Bandvagn, lastbil, buss, släp, elverk, logistiker, instruktör, ungdom, lasthantering ...

Visa alla uppdragsutbildningar

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren