Våra samarbeten för den civila krisberedskapen

Bilkåren har en rad viktiga samarbeten för samhällets krisberedskap. Här beskriver vi våra samverkande myndigheters uppdrag och på vilket sätt vi samverkar med dem.

logga MSBMyndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. MSB finansierar våra utbildningar för den civila krisberedskapen. Läs mer om MSB.

Logga SvK

Svenska Kraftnät (SvK) är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – idag och i framtiden. Bilkåren utbildar tillsammans med Frivilliga Automobilkåren (FAK) bandvagnsförare och elverksoperatörer för SvK. Läs mer om SvK.

Logga TrVTrafikverket (TrV) är den myndighet som har ansvar för alla trafikslagen; trafik på vägar, järnvägar, till sjöss och med flyg. Bilkåren utbildar tillsammans med Frivilliga Automobilkåren (FAK) bandvagnsförare  för Trafikverket. Läs mer om TrV.

Logga PolisenPolismyndigheten ansvarar för ordningen inom landet i fredstid. Om det skulle bli aktuellt att evakuera människor på grund av hot, brott, terror eller kärnkraftsolyckor är det Polisens ansvar. Bilkåren utbildar logistiker och fordonsförare för att stödja Polisen vid storskalig utrymning. Läs mer om Polisen.

Logga LstyLänsstyrelserna är 21 myndigheter som verkar på regional nivå. De 21 länsstyrelserna är bland annat ansvariga för att upprätta risk och sårbarhetsanalyser för sina län/regioner och utifrån dessa planera för krisberedskap. Tillsammans med Frivilliga Automobilkåren (FAK) skriver vi avtal med länsstyrelser om att sätta upp och bemanna Motor och transportenheter (MTE) som är en regional förstärkningsresurs för transporter och logistik. Läs mer om Länsstyrelserna.

Energimyndigheten ansvarar bland annat för att ta fram och förmedla kunskap om effektivare energianvändning till hushåll, företag och myndigheter och ge utvecklingsstöd till förnybara energikällor, smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Bilkåren utbildar minibussförare för att stödja myndigheten med persontransporter i främst Mälardalen. Läs mer om Energimyndigheten.

 

@Bilkaristen

Vill du göra en insats? Har du ett motorintresse? Vi har utbildningarna. Bandvagn, lastbil, buss, släp, elverk, logistiker, instruktör, ungdom, lasthantering ...

Läs mer om Bilkårens utbildningar

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren