Ungdomsledarutbildning

Att leda ungdomar är bland det finaste uppdrag man kan ha. I Bilkåren behöver vi duktiga ungdomsledare i våra kårer för att skapa bra förutsättningar för våra unga medlemmar att engagera sig i Bilkåren och på så sätt bli kvar och så småningom engagera sig i andra delar av vår verksamhet. Du kan bli en av dessa viktiga personer!

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren eller FMCK, minst 18 år och bedömas lämplig som ungdomsledare.

Anmälan

Anmälan sker på blankett ”Kursanmälan ungdom” och skickas/mailas till Bilkårens kansli, utbildning@bilkaren.se.

Aktuella kursdatum

Ungdomsledarutbildning
Nästa kurstillfälle är sommaren 2024.

Vår ungdomsverksamhet utformas lokalt utifrån de förutsättningar som finns i kåren. Ibland kan det finnas en relativt stor grupp ungdomar i den egna kåren så man bedriver en egen ungdomsverksamhet, men ibland är det få och då samverkar man kanske med andra frivilliga försvarsorganisationer. Innehållet i verksamheten planeras och styrs av ungdomsledarna och ungdomarna tillsammans. Idéer och uppslag kan man dels få genom våra ungdomsriktlinjer, dels genom utbildningen till ungdomsledare.

Utbildningsstege till ungdomsledare

  • Bilkårens Ungdomsledarutbildning, 5 dagar

Utbildningsinnehåll

  • Ledarskap
  • Organisationskunskap
  • Försvarsupplysning
  • Verksamhetsplanering
  • Sjukvård
  • Fysisk aktivitet

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren eller FMCK, minst 18 år och bedömas lämplig som ungdomsledare.

Anmälan

Anmälan sker på blankett ”Kursanmälan ungdom” och skickas/mailas till Bilkårens kansli, utbildning@bilkaren.se.

Aktuella kursdatum

Ungdomsledarutbildning
Nästa kurstillfälle är sommaren 2024.

@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren