hallare

Övriga ungdomsutbildningar

Nya kompisar. Ny kunskap. Upplevelser du aldrig glömmer. Att gå på ungdomskurser är fantastiskt.

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren och lägst 15 år.

Anmälan

Sker via din lokala Bilkår på blankett ”Kursanmälan ungdom”.

Aktuella kursdatum

Se www.frivilligutbildning.se

Det är inte bara Bilkåren som ordnar kurser för ungdomar. Många andra frivilliga försvarsorganisationer ordnar kurser som du som medlem i Bilkåren kan söka till. de flesta kurserna genomförs under skolloven.

Här är några exempel på kurser som du kan söka hos andra organisationer:

  • EU-mopedkurs
  • A1 MC-utbildning
  • Vinterutbildning
  • Sommarkurs för flygvapnet

Gemensamt för alla dessa ungdomskurser är att du hittar mer information om dem här.

 

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren och lägst 15 år.

Anmälan

Sker via din lokala Bilkår på blankett ”Kursanmälan ungdom”.

Aktuella kursdatum

Se www.frivilligutbildning.se

@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren