hallare

Minibussförare och logistiker i MTE Västra Götaland

Den från början rätt beskedliga branden i skogen har brett ut sig och täcker nu flera kvadratkilometrar. Räddningstjänsten jobbar febrilt sedan flera dygn tillbaka, men på grund av den kraftiga vinden så fortsätter branden att sprida sig. Nu är den bara några kilometer från bostadsområdet och man beslutar att man måste evakuera alla boende där. Bussförarna i motor och transportenheten i länet rycker in och bistår kommunen.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige samt medlem i någon bilkår eller FAK i Västra Götaland. Max ålder vid utbildningens början är 67 år.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller om du är medlem i FAK, genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Introduktionskurs MTE
Oskarshamn 28 mars 2020.
Jönköping, datum ej klart för 2020.
Skellefteå/Norrbotten, 9 maj 2020.
Örebro, 18 april 2020.
Uppsala, datum ej klart för 2020.
Umeå/Västerbotten, datum ej klart för 2020.

Anmälan till alla Introduktionskurserna sker senast 1 månad innan kurs.

Grundkurs minibussförare eller logistiker
Nästa utbildningstillfälle är under 2020, datum ej fastställt.

En motor och transportenhet är en regional resurs som är kopplad till en länsstyrelse. I MTE Västra Götaland finns det förare med olika behörigheter, logistiker, elverksoperatörer och ledningspersonal och i händelse av svåra samhällsstörningar, tex brand, översvämning eller storm kan länsstyrelsen kalla in frivilliga förstärkningsresurser från MTE för att få hjälp med transporter av material, utrustning, förnödenheter eller personal. Som förare eller logistiker ingår du i en pool och beroende på vilken typ av händelse som inträffat används hela eller delar av personalen i motor och transportenheten.

Utbildningsstege

  • Introduktionskurs MTE, 1 dag
  • Grundkurs minibussförare, 3 dagar eller
  • Grundkurs logistiker, 3 dagar

Efter att du genomfört utbildningsstegen kallas du till repetitionsutbildning en helg vartannat år.

Utbildningsinnehåll

  • Samhällets krisberedskapssystem
  • Motor och transportenhetens roll och uppgift för länsstyrelsen i Västra Götaland
  • Sjukvård
  • För minibussförare: körning, orientering, riskutbildning m halkkörning, lastsäkring, hjulbyte, bogsering, enklare felsökning och vård
  • För logistiker: transportplanering, stabsmetodik, sambandsutrustning, karta/orientering

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige samt medlem i någon bilkår eller FAK i Västra Götaland. Max ålder vid utbildningens början är 67 år.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller om du är medlem i FAK, genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Introduktionskurs MTE
Oskarshamn 28 mars 2020.
Jönköping, datum ej klart för 2020.
Skellefteå/Norrbotten, 9 maj 2020.
Örebro, 18 april 2020.
Uppsala, datum ej klart för 2020.
Umeå/Västerbotten, datum ej klart för 2020.

Anmälan till alla Introduktionskurserna sker senast 1 månad innan kurs.

Grundkurs minibussförare eller logistiker
Nästa utbildningstillfälle är under 2020, datum ej fastställt.

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren