hallare

Minibussförare och logistiker i MTE Västra Götaland och Gävleborg

Den från början rätt beskedliga branden i skogen har brett ut sig och täcker nu flera kvadratkilometrar. Räddningstjänsten jobbar febrilt sedan flera dygn tillbaka, men på grund av den kraftiga vinden så fortsätter branden att sprida sig. Nu är den bara några kilometer från bostadsområdet och man beslutar att man måste evakuera alla boende där. Motor och transportenheten i länet rycker in och bistår kommunen med förare och logistikpersonal..

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha B-körkort , vara folkbokförd i Sverige och medlem i Bilkåren eller FAK. Max 67 år vid utbildningens början.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller direkt till Bilkårens kansli. Om du är medlem i FAK, anmäler du dig genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

GU Minibuss (inkl introduktion MTE)
Ingen ytterligare kurs 2023.

GU Logistiker (inkl introduktion MTE)
Ingen planerad kurs 2023.

Efter grundutbildning en kallas du på repetitionsutbildning vartannat år.

Repetition Minibuss
Ingen planerad kurs 2023.

En motor och transportenhet är en regional resurs som är kopplad till en länsstyrelse. I MTE Västra Götaland och Gävleborg finns det förare med olika behörigheter, logistiker, elverksoperatörer och ledningspersonal och i händelse av svåra samhällsstörningar, tex brand, översvämning eller storm kan länsstyrelsen kalla in frivilliga förstärkningsresurser från MTE för att få hjälp med transporter av material, utrustning, förnödenheter eller personal. Som förare eller logistiker ingår du i en pool och beroende på vilken typ av händelse som inträffat används hela eller delar av personalen i motor och transportenheten.

Utbildningsstege

  • Introduktionskurs MTE, 1 dag
  • Grundkurs minibussförare, 3 dagar eller
  • Grundkurs logistiker, 3 dagar

Efter att du genomfört utbildningsstegen kallas du till repetitionsutbildning en helg vartannat år.

Utbildningsinnehåll

  • Samhällets krisberedskapssystem
  • Motor och transportenhetens roll och uppgift för länsstyrelsen
  • Sjukvård
  • För minibussförare: körning, orientering, riskutbildning m halkkörning, lastsäkring, hjulbyte, bogsering, enklare felsökning och vård
  • För logistiker: transportplanering, stabsmetodik, sambandsutrustning, karta/orientering

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha B-körkort , vara folkbokförd i Sverige och medlem i Bilkåren eller FAK. Max 67 år vid utbildningens början.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller direkt till Bilkårens kansli. Om du är medlem i FAK, anmäler du dig genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

GU Minibuss (inkl introduktion MTE)
Ingen ytterligare kurs 2023.

GU Logistiker (inkl introduktion MTE)
Ingen planerad kurs 2023.

Efter grundutbildning en kallas du på repetitionsutbildning vartannat år.

Repetition Minibuss
Ingen planerad kurs 2023.

@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren