Ungdomsledarutbildning

Att leda ungdomar är bland det finaste uppdrag man kan ha. I Bilkåren behöver vi duktiga ungdomsledare i våra kårer för att skapa bra förutsättningar för våra unga medlemmar att engagera sig i Bilkåren och på så sätt bli kvar och så småningom engagera sig i andra delar av vår verksamhet. Du kan bli en av dessa viktiga personer!

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren, minst 18 år och bedömas lämplig som ungdomsledare.

Anmälan

Anmälan sker på blankett "Kursanmälan ungdom" och skickas till din lokala bilkår.

Aktuella kursdatum

Ungdomsledarutbildning
Nästa utbildning planerad till sommaren 2018.

Vår ungdomsverksamhet utformas lokalt utifrån de förutsättningar som finns i kåren. Ibland kan det finnas en relativt stor grupp ungdomar i den egna kåren så man bedriver en egen ungdomsverksamhet, men ibland är det få och då samverkar man kanske med andra frivilliga försvarsorganisationer. Innehållet i verksamheten planeras och styrs av ungdomsledarna och ungdomarna tillsammans. Idéer och uppslag kan man dels få genom våra ungdomsriktlinjer, dels genom utbildningen till ungdomsledare.

Utbildningsstege till ungdomsledare

  • Bilkårens Ungdomsledarutbildning, 5 dagar

Utbildningsinnehåll

  • Ledarskap
  • Organisationskunskap
  • Försvarsupplysning
  • Verksamhetsplanering
  • Sjukvård
  • Fysisk aktivitet

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren, minst 18 år och bedömas lämplig som ungdomsledare.

Anmälan

Anmälan sker på blankett "Kursanmälan ungdom" och skickas till din lokala bilkår.

Aktuella kursdatum

Ungdomsledarutbildning
Nästa utbildning planerad till sommaren 2018.

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren