hallare

Logistiker för Polismyndigheten

Via underrättelser har Polismyndigheten fått kännedom om att ett terrorattentat planeras i en stor kuststad i norra Sverige. Just nu pågår ett stort miljökonvent på orten och nära 600 politiker och tjänstemän finns på plats. Planering för att eventuellt behöva utrymma påbörjas genast. I Polismyndighetens stab behövs en funktion för planering av transporterna. Utbildade logistiker från Bilkåren kallas in.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare och medlem i Bilkåren. Innan utbildningens start kommer du att säkerhetsklassas. Max ålder är normalt 6o år vid utbildningens början.

Anmälan

Du skickar/mailar din kursanmälan via din lokala bilkår eller direkt till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skriver kursanmälan fyller du och din arbetsgivare i överenskommelseblanketten om att stå till förfogande vid kris.

Aktuella kurser

Introduktionskurs storskalig utrymning
Stockholm
17-19 mars 2023
22-24 september 2023

Sista anmälan 1 månad innan kurs.

Grundutbildning logistiker
Ingen utbildning planerad för närvarande.

Efter genomförd grundutbildning kallas du till repetitionsutbildning.

Repetitionsutbildning logistik
Stockholm
25-27 november 2022

Repetitionsutbildning Utrymning
Söderhamn
2-4 december 2022

Som logistiker är din uppgift att tillsammans med Polisen kunna planera och delta i ledningen av transporter vid storskalig utrymning. Du ska verka i en stabsmiljö som ibland kan vara stressig, men där du behöver kunna analysera och planera så att fordon och förare kan lösa sin uppgift.

Utbildningsstege

  • Introduktionsutbildning storskalig utrymning, 3 dagar
  • Grundutbildning logistiker, 3 dagar

Efter genomförd grundutbildning kallas du till repetitionsutbildning Utrymning  som genomförs gemensamt för förare och logistiker vartannat år.

Utbildningsinnehåll

  • Samhällets krisberedskapssystem
  • Lagstiftning vid olika krissituationer
  • Planering och ledning av storskalig utrymning
  • Reaktioner vid kris
  • Stabsmetodik

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare och medlem i Bilkåren. Innan utbildningens start kommer du att säkerhetsklassas. Max ålder är normalt 6o år vid utbildningens början.

Anmälan

Du skickar/mailar din kursanmälan via din lokala bilkår eller direkt till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skriver kursanmälan fyller du och din arbetsgivare i överenskommelseblanketten om att stå till förfogande vid kris.

Aktuella kurser

Introduktionskurs storskalig utrymning
Stockholm
17-19 mars 2023
22-24 september 2023

Sista anmälan 1 månad innan kurs.

Grundutbildning logistiker
Ingen utbildning planerad för närvarande.

Efter genomförd grundutbildning kallas du till repetitionsutbildning.

Repetitionsutbildning logistik
Stockholm
25-27 november 2022

Repetitionsutbildning Utrymning
Söderhamn
2-4 december 2022

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren