hallare

Logistiker för Polismyndigheten

Via underrättelser har Polismyndigheten fått kännedom om att ett terrorattentat planeras i en stor kuststad i norra Sverige. Just nu pågår ett stort miljökonvent på orten och nära 600 politiker och tjänstemän finns på plats. Planering för att eventuellt behöva utrymma påbörjas genast. I Polismyndighetens stab behövs en funktion för planering av transporterna. Utbildade logistiker från Bilkåren kallas in.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare och medlem i Bilkåren. Innan utbildningens start kommer du att säkerhetsklassas. Max ålder är normalt 6o år vid utbildningens början.

Anmälan

Du skickar/mailar din kursanmälan via din lokala bilkår eller direkt till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skriver kursanmälan fyller du och din arbetsgivare i överenskommelseblanketten om att stå till förfogande vid kris.

Aktuella kurser

Introduktionskurs storskalig utrymning
Ingen kurs för logistiker.

Grundutbildning logistiker
För närvarande är behovet fyllt av logistiker.

Efter genomförd grundutbildning kallas du till repetitionsutbildning.

Repetitionsutbildning Utrymning
Söderhamn
22-24 september 2023. Inställd.

Som logistiker är din uppgift att tillsammans med Polisen kunna planera och delta i ledningen av transporter vid storskalig utrymning. Du ska verka i en stabsmiljö som ibland kan vara stressig, men där du behöver kunna analysera och planera så att fordon och förare kan lösa sin uppgift.

Utbildningsstege

  • Introduktionsutbildning storskalig utrymning, 3 dagar
  • Grundutbildning logistiker, 3 dagar

Efter genomförd grundutbildning kallas du till repetitionsutbildning Utrymning  som genomförs gemensamt för förare och logistiker vartannat år.

Utbildningsinnehåll

  • Samhällets krisberedskapssystem
  • Lagstiftning vid olika krissituationer
  • Planering och ledning av storskalig utrymning
  • Reaktioner vid kris
  • Stabsmetodik

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare och medlem i Bilkåren. Innan utbildningens start kommer du att säkerhetsklassas. Max ålder är normalt 6o år vid utbildningens början.

Anmälan

Du skickar/mailar din kursanmälan via din lokala bilkår eller direkt till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skriver kursanmälan fyller du och din arbetsgivare i överenskommelseblanketten om att stå till förfogande vid kris.

Aktuella kurser

Introduktionskurs storskalig utrymning
Ingen kurs för logistiker.

Grundutbildning logistiker
För närvarande är behovet fyllt av logistiker.

Efter genomförd grundutbildning kallas du till repetitionsutbildning.

Repetitionsutbildning Utrymning
Söderhamn
22-24 september 2023. Inställd.

@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren