hallare

Logistiker för Polismyndigheten

Via underrättelser har Polismyndigheten fått kännedom om att ett terrorattentat planeras i en stor kuststad i norra Sverige. Just nu pågår ett stort miljökonvent på orten och nära 600 politiker och tjänstemän finns på plats. Planering för att eventuellt behöva utrymma påbörjas genast. I Polismyndighetens stab behövs en funktion för planering av transporterna. Utbildade logistiker från Bilkåren kallas in.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare och medlem i Bilkåren. Innan utbildningens start kommer du att säkerhetsklassas. Max ålder är normalt 6o år vid utbildningens början.

Anmälan

Du skickar din kursanmälan via din lokala bilkår. Samtidigt som du skriver kursanmälan fyller du och din arbetsgivare i överenskommelseblanketten om att stå till förfogande vid kris.

Aktuella kurser

Introduktionskurs storskalig utrymning
Ingen introduktionsutbildning planeras under 2018.

Grundutbildning logistiker
Ingen kurs planerad 2018.

Som logistiker är din uppgift att tillsammans med Polisen kunna planera och delta i ledningen av transporter vid storskalig utrymning. Du ska verka i en stabsmiljö som ibland kan vara stressig, men där du behöver kunna analysera och planera så att fordon och förare kan lösa sin uppgift.

Utbildningsstege

  • Introduktionsutbildning storskalig utrymning, 3 dagar
  • Grundutbildning logistiker, 3 dagar

Efter genomförd grundutbildning kallas du till repetitionsutbildning vartannat år.

Utbildningsinnehåll

  • Samhällets krisberedskapssystem
  • Lagstiftning vid olika krissituationer
  • Planering och ledning av storskalig utrymning
  • Reaktioner vid kris
  • Stabsmetodik

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare och medlem i Bilkåren. Innan utbildningens start kommer du att säkerhetsklassas. Max ålder är normalt 6o år vid utbildningens början.

Anmälan

Du skickar din kursanmälan via din lokala bilkår. Samtidigt som du skriver kursanmälan fyller du och din arbetsgivare i överenskommelseblanketten om att stå till förfogande vid kris.

Aktuella kurser

Introduktionskurs storskalig utrymning
Ingen introduktionsutbildning planeras under 2018.

Grundutbildning logistiker
Ingen kurs planerad 2018.

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren